Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkbruk och dess historia

Skapad 2019-08-28 16:21 i Bergviksskolan åk 4-9 Söderhamn
Det här är en LPP om att skriva insändare.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Det svenska språket är levande och dynamiskt. Språk förändras över tid och det är betydelsefullt att veta vilka faktorer som har spelat stor roll på svenska språkets utveckling och vad som påverkar språket idag. Du ska få lära dig om svenska språkets ursprung och utveckling, om hur andra språk har haft stort inflytande på vårt språk, samt fundera över nya ord och hur de bildas. Vi kommer också att läsa om olika svenska dialekter och hur de påverkar vårt språkbruk.

Innehåll

När du läst detta område ska du kunna:

 • känna till vad som kännetecknar de olika språkperioderna, viktiga händelser, tex boktryckarkonsten
 • känna till förändringar i uttal, stavning, ordföljd osv. under svenska språkets utveckling
 • kunna identifiera en text från en viss period
 • kunna översätta enklare textavsnitt från de olika perioderna till modern svenska
 • känna till de olika lånords vågorna och ge exempel på ord som har lånats från vilket land

Så här kommer du att undervisas:

 • Ha gemensamma genomgångar och gemensamma arbetspass

 • Söka information i ordböcker och på internet

 • Ordförståelse och läsförståelse

 • Muntliga redovisningar och diskussioner

 • Skriftlig redovisning om tilldelat minoritetsspråk

Bedömning:

 • Deltagande vid diskussion och klassrumsgenomgångar 
 • Kvalitén på dina uppgifter
 • Informations sök och sammanställning

 

Uppgifter

 • Muntlig uppgift - Svenska minoritetsspråk och grannspråk

 • Språkhistoria

 • Språkbruk

 • Arbetsuppgift - språkbruk och språkhistoria

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Nya ord i språket, till exempel lånord.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
  Sv  7-9
 • Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: