Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ledarskap och organisation

Skapad 2019-08-28 16:29 i Staffangymnasiet Hälsinglands utbildningsförbund, GY
Gymnasieskola Ledarskap och organisation
Denna kursplanering är skapad till kursen Ledarskap och organisation på Staffangymnasiet i Söderhamn. Planeringen beskriver kursens olika huvudmoment.

Innehåll

Ledarskap och organisation (Kurskod: LEDLED0)

Kursen Ledarskap och organisation behandlar ämnet med hjälp av begrepp, teorier och modeller i olika typer av verksamheter ur såväl ekonomiska som sociala och etiska aspekter.

Kursens syfte, centralt innehåll och kunskapskrav

Undervisningen i ämnet ledarskap och organisation ska syfta till att eleverna utvecklar:

 • Kunskaper om begrepp, teorier och modeller inom området ledarskap och organisation samt förmåga att använda dessa.

 • Kunskaper om hur individer och grupper fungerar samt om kommunikation, samverkan, konflikthantering och motivation.

 • Kunskaper om olika former av ledarskap.

 • Kunskaper om olika organisationsformer och deras användbarhet i olika sammanhang.

 • Kunskaper om hur organisationskulturer bildas och deras inverkan på ledarskap, medarbetare.

 • Förmåga att identifiera och diskutera frågor om ledarskap och organisation ur olika synvinklar.

 • Förmåga att leda och organisera en verksamhet.

Dessa kunskaper och förmågor bedöms utifrån skolverkets kunskapskrav (se länk). https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne/svid12_5dfee44715d35a5cdfa92a3/1530314731/syllabuscw/jsp/subject.pdf?subjectCode=LED&version=1

Kursens utformning på Staffangymnasiet

Kursens olika moment finns bifogade som uppgifter till denna planering. Uppgifterna kan vara prov efter olika delmoment, redovisningar, inlämningar, fältstudier etc. Valet av moment har gjorts för att på bästa sätt täcka in kursens centrala innehåll och syfte.

Uppgifter

 • 1. Organisation och ledarskap i en föränderlig värld

 • 2. Den ansvarstagande organisationen

 • 3. Organisationer förr och nu

 • 4. Organisationen i olika situationer

 • 5. Hur organiserar man idag och imorgon?

 • 6. Ledarskap

 • 8. Gruppen

 • 9. Motivation

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: