Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jing jang, mjukisdjur årskurs 6

Skapad 2019-08-28 16:52 i Bergviksskolan åk 4-9 Söderhamn
Trikåsömnad i velourtyg form av mjukisdjur.
Grundskola 6 Slöjd
SLÖJD

Innehåll

 

Beskrivning av arbetsområde

I åk 6 arbetar vi med maskinsömnad och handsömnad i elastiska tyger. Eleverna får lära sig att rita av mönster, läsa beskrivningar med text och bilder samt fortsätta att träna maskinsömnad. Eleverna syr mjukisdjur och får på så sätt träna på att skapa en tredimensionell form. Elevernas delaktighet bygger på att de själva får bestämma modell och färg på tyget samt om de vill göra några förändringar i mönstret så som tillägg eller bortag.

Syftet med uppgiften är att eleverna ska få testa nytt material och nya tekniker samt få större förståelse för hur man läser en beskrivning.

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av årskurs 6:

 Eleven skall .– kunna föreslå idéer till slöjdarbeten och med handledning kunna planera, välja arbetsmetoder och genomföra ett arbete, – med handledning kunna välja färg, form och material samt motivera sina val, – kunna hantera lämpliga verktyg och redskap och genomföra arbeten i såväl textil- som trä- och metallslöjd, – kunna följa instruktioner och ta ansvar för arbetet, – kunna beskriva sina arbeten och kommentera slöjdprocessen.

Så här gör du:

 

Planering:         Rita, hur ska mitt mjukisdjur se ut?

Genomföranade:

   1. Rita av mönsterdelar på tunt mönsterpapper.
   2. Nåla fast detta på dubbelt tyg med rätsidorna
   3.        mot varandra.
   4. Ställ in symaskinen på liten sicksack och
   5.        prova om sömmen är bra. Visa mig.
   6. Sy med rätt söm alla delar som ska sys.
   7. Dra försiktigt bort mönsterpapperet.
   8. Märk ut sömsmån, klippt ut efter
   9.        markeringarna.
   10. Jacka in mot sömmen.
   11. Vänd ut och in.
   12. Karda vadd och fyll dina delar.
   13. Sy igen öppningarna med synål och sytråd. Kastsöm eller
   14.        smygsöm.
   15. Sy fast alla delarna på ditt djur för hand, Nåla först fast
   16.        dem.
   17. Sy ögon, med broderi eller tygdelar eller knappar.

 

Utvärdering: Berättat vad du tycker om ditt djur, vad som blev bra och vad som blev mindre bra. Varför? Vad som man kan göra bättre en annan gång.

Använd dig av slöjdord:

Velour

Mönsterark

mönsterpapper

knappnålar

sicksack

Karda

smygsöm

 

 

 

Uppgifter

 • Hur jag sydde mitt gosedjur

Matriser

Sl

SLÖJD BEDÖMNINGSMATRIS

nivå 1
nivå 2
nivå 3
nivå 4
Utveckla och genomföra egna idéer
(Slöjdprocessen) Från idé och genomförande till presentation och värdering av produkten
Arbetar med handledning utifrån en given idé och planering. Behöver mycket stöd i sitt genomförande och under arbetets gång för att kunna slutföra sin produkt.
Förmedlar egen idé. Planerar, genomför och kommenterar sitt arbete, med handledning.
Har egna genomförbara idéer och kan förmedla dem. Har egna förslag om arbetets utformning och genom-förande. Genomför och slutför sin idé och utvärderar sitt resultat.
Presenterar självständigt en utförlig beskrivning av en idé. Vet vad man bör kunna för att genomföra sin planering. Genomför och slutför sin idé självständigt och utvärderar sitt resultat och sin egen arbetsinsats
Välja och hantera
(redskap, verktyg, material och arbetsmetoder) Förståelsen av hur material och bearbetningsmetod är relaterade till varandra.
Behöver handledning med att välja vilken/vilka metoder och material som behöver användas. Behöver handledning med att välja och lära sig hantera verktyg/redskap.
Förstår varför vilken/vilka arbetsmetoder, material och redskap/verktyg som bör användas. Har behov av viss handledning vid val av metod och material. Kan hantera de vanligaste redskapen/verktygen, med viss handledning.
Förstår och kan motivera vilken/vilka arbetsmetoder, redskap/verktyg och material som bör användas. Gör lämpliga val av metod och material. Har god förmåga att hantera redskap/verktyg. Överväger olika alternativ att genomföra momenten på.
Förstår hur material och tillvägagångssätt är relaterade till varandra. Gör lämpliga val utifrån olika perspektiv under hela processen. Motiverar val av material, redskap, verktyg och metod. Behärskar verktyg och redskap mycket bra. Löser problem på ett konstruktivt sätt.
Självständighet och eget ansvarstagande i arbetsprocessen
uthållighet att slutföra arbetet.
Kan arbeta utifrån tydliga instruktioner. Behöver stöd i hela processen för att kunna planera, genomföra sin idé och slutföra sitt arbete.
Arbetar självständigt med pågående arbetsområde. Behöver instruktioner för att planera, genomföra sin idé och slutföra sitt arbete. Provar egna idéer och har vissa strategier. Visar vilja och tar enstaka egna initiativ i processen
Arbetar självständigt med sin uppgift. Tar ansvar för och gör egen planering, samt genomför den. Provar egna idéer och visar strategier, samt är medveten om egna styrkor och svagheter. Tar egna initiativ, t.ex. hittar information eller ställer frågor för att komma vidare.
Tar ansvar och arbetar självständigt genom hela processen. Har strategier, är systematisk, planerar själv och känner till olika inlärningsmetoder och kan anpassa lärandet till situationen. Utvecklar sitt arbete genom att reflektera kring valmöjligheter och jämför eller provar olika metoder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: