Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att bygga stabilt och hållfast VT År 6

Skapad 2019-08-28 16:54 i Hannaskolan Grundskolor
Grundskola 6 Teknik
Nu ska ni få jobba mycket praktiskt! Skapa något som finns ute i samhället, någon form av byggnad som dessutom innehåller ett rörligt moment.

Innehåll

MÅL

Du ska genom din konstruktion och din rapport visa mig:

- att du kan ge exempel på stabila konstruktioner i vardagen

- att genom det rörliga momentet samverkar delar för att fylla en funktion

- att du kan pröva olika idéer

- att du under arbetets gång kan bidra till idéer som leder arbetet framåt

- att du kan göra en enkel dokumentation med skiss

 

ARBETSFORMER

Du ska få öva genom att:

- tillsammans med en klasskompis göra en modell av en stabil och hållfast konstruktion som finns i samhället,
konstruktionen ska innehålla en rörlig del

- skriva en rapport där du berättar om arbetsprocessen

 

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma arbetsprocessen, hur ni samtalar och går vidare i arbetet.

Jag tittar på det slutgiltiga resultatet.

Jag läser rapporten du skriver.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: