Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 0-100

Skapad 2019-08-28 17:18 i Almtunaskolan Uppsala
Mitt i Prick läromedel, kapitel 1
Grundskola 2 Matematik
Nu är det dags att plocka fram 10-kompisarna när vi adderar och subtraherar med talen 0-100. Är du med?!

Innehåll

Du kommer få träna din förmåga att:

 • välja och använda lämpliga metoder för att beräkna och lösa uppgiften.
 • kunna använda begrepp och samband mellan begrepp i samtal.
 • använda en problemlösningsstrategi

Målet med arbetet är att du ska kunna

   • Förstå och använda talen 0-100.
 • kunna lösa uppgifter i addition genom att först addera till helt tiotal.
  • kunna lösa uppgifter i subtraktion genom att först subtrahera till helt tiotal. 
  • ha fått arbeta med att lösa textuppgifter
  • kunna addera och subtrahera med hela tiotal
  • kunna subtrahera ental från tvåsiffriga tal
  • ha fått arbeta med talsymboler som användes förr
  • ha fått arbeta med problemlösning

Viktiga begrepp som du kommer få möta:

 • positionssystem
 • hundratal
 • tiotal
 • ental
 • tiotalsövergång

Så här kommer vi att arbeta: 

Vi kommer att:

 • lyssna på berättelse om Mira.
 • Repetera tiotalsövergång
 • Samla tal med kort
 • Spela spel "Snurrspel" och "Först till 20"
 • öva huvudräkning med 
 • lösa problem

Du kommer att:

 • Digitalt med NOMP.se och Vektor
 • öva i matematikboken 
 • öva tillsammans, parvis och själv med olika kooperativa strukturer.

Du kommer att få visa din kunskap:

 •  Minutare under arbetets gång för avstämning.
 •  Avsnittstest efter avslutat arbetsområde.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: