Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden- Geografens testamente

Skapad 2019-08-28 19:18 i Norrtälje grundsärskola Norrtälje
Grundsärskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Samhällsorienterande ämnen Svenska
Vi tittar på serien Geografens testamente och arbetar med de nordiska länderna. Vi gör arbetsuppgifter och skriver faktatexter.

Innehåll

Under vecka 35-43 kommer vi arbeta med Geografens testamente - Norden.

Vad ska jag lära mig?

Jag ska lära mig:

* att skriva faktatexter och bearbeta information för att förstå och tolka texter från olika medier

* om Nordens olika livsmiljöer, så som markutnyttjande, natur- och kulturlandskap och naturens egna processer

* namn och läge på Nordens länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter

* kartan och dess uppbyggnad, så som skillnaden mellan topografiska och tematiska kartor

* centrala ord och begrepp inom geografi

* människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling

Hur ska jag lära mig?

Jag ska lära mig genom att:

- titta på Geografens testamente och diskutera innehållet

- arbeta med arbetsuppgifter som hör till filmen

- söka information i kartboken Atlas och på internet

- Forska om ett av de nordiska länderna

- träna på kartkunskap

Hur ska jag visa mina kunskaper?

Jag ska visa mina kunskaper genom att:

- göra arbetsuppgifterna till filmen

- delta i klassens diskussioner

- skriva en faktatext om Nordens länder

- Visa att du kan namnge de nordiska länderna med bland annat seterra online.

Uppgifter

  • Träna på kartgeografi

Matriser

Sv SO Sva
SO 7-9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kartor
Du kan **medverka** i att använda kartor och andra källor för att visa på kontinenter och världshav samt platser och länder med betydelse för eleven.
Du kan på ett **delvis fungerande** sätt använda kartor och andra källor för att visa på kontinenter och världshav samt platser och länder med betydelse för eleven.
Du kan på ett **väl fungerande** sätt använda kartor och andra källor för att visa på kontinenter och världshav samt platser och länder med betydelse för eleven.
Fältstudier
Du **medverkar** i att genomföra fältstudier och ger **något** exempel på en process som formar och förändrar jordytan.
Du genomför fältstudier på ett **delvis fungerande** sätt och ger exempel på processer som formar och förändrar jordytan.
Du genomför fältstudier på ett **väl fungerande** sätt och ger exempel på processer som formar och förändrar jordytan.
Befolkning och bebyggelse
Du **bidrar** till resonemang om förutsättningar för befolkning och bebyggelse i olika delar av världen.
Du för **enkla** resonemang om förutsättningar för befolkning och bebyggelse i olika delar av världen.
Du för **välutvecklade** resonemang om förutsättningar för befolkning och bebyggelse i olika delar av världen. .
Globala miljöfrågor
I samtal om globala miljöfrågor kan Du **bidra** till att ge förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
I samtal om globala miljöfrågor kan Du ge **enkla** och **delvis underbyggda** förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
I samtal om globala miljöfrågor kan Du ge **välutvecklade** och **väl underbyggda** förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
Information om samhället
Du kan **medverka** i att hämta information om samhället från olika källor och göra något **eget övervägande** vid resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Du kan på ett **delvis fungerande** sätt hämta information om samhället från olika källor och för då **enkla** och **delvis underbyggda** resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Du kan på ett **väl fungerande** sätt hämta information om samhället från olika källor och för då **väl utvecklade** och **väl underbyggda** resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Ämnesspecifika ord och begrepp
Du kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och vid **bidrag** till omdömen om olika arbetsprocesser.
Du kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och i **enkla** omdömen om olika arbetsprocesser.
Du kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och i **välutvecklade** omdömen om olika arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: