Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden och nordiska språk

Skapad 2019-08-28 19:18 i Norrtälje grundsärskola Norrtälje
Grundsärskola 7 – 9 Samhällsorienterande ämnen Svenska
Vi lär oss om de nordiska länderna och språken. Vi tittar på serien Geografens testamente och arbetar med de nordiska länderna. Vi gör arbetsuppgifter och skriver faktatexter.

Innehåll

Under vecka 34-43 kommer vi arbeta med Norden och nordiska språk. 

Vad ska jag lära mig?

Jag ska lära mig:

* att skriva faktatexter och bearbeta information för att förstå och tolka texter från olika medier

* om Nordens olika livsmiljöer, så som markutnyttjande, natur- och kulturlandskap och naturens egna processer

* Namn och läge på Nordens länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter

*Se  och höra skillnader och likheter mellan svenska, norska, danska, finska och isländska.

*Lära dig några fraser och uttryck på något nordiskt språk.  

* kartan och dess uppbyggnad, så som skillnaden mellan topografiska och tematiska kartor

 

Hur ska jag lära mig?

Jag ska lära mig genom att:

- titta på Geografens testamente och diskutera innehållet

- arbeta med arbetsuppgifter som hör till filmen

- söka information i kartboken Atlas och på internet

-Lyssna och titta på filmklipp med de nordiska språken.

Själv söka och hitta ord genom online lexikon och ordbanker:

Material och läromedel:

Lexin (kth.se)

Norden: länder - Geografispel (seterra.com)

Geografens testamente | Om Nordens geografi | UR Play

Tradusa

Norden i Skolan - sv (nordeniskolen.org)

- Atlas

Hur ska jag visa mina kunskaper?

Jag ska visa mina kunskaper genom att:

- göra arbetsuppgifterna till filmen

- delta i klassens diskussioner

- skriva en faktatext om ett nordiskt land. 

- Visa att du kan namnge de nordiska länderna med bland annat seterra online.

Uppgifter

  • Träna på kartgeografi

Matriser

Sv SO
SO 7-9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kartor
Du kan **medverka** i att använda kartor och andra källor för att visa på kontinenter och världshav samt platser och länder med betydelse för eleven.
Du kan på ett **delvis fungerande** sätt använda kartor och andra källor för att visa på kontinenter och världshav samt platser och länder med betydelse för eleven.
Du kan på ett **väl fungerande** sätt använda kartor och andra källor för att visa på kontinenter och världshav samt platser och länder med betydelse för eleven.
Fältstudier
Du **medverkar** i att genomföra fältstudier och ger **något** exempel på en process som formar och förändrar jordytan.
Du genomför fältstudier på ett **delvis fungerande** sätt och ger exempel på processer som formar och förändrar jordytan.
Du genomför fältstudier på ett **väl fungerande** sätt och ger exempel på processer som formar och förändrar jordytan.
Befolkning och bebyggelse
Du **bidrar** till resonemang om förutsättningar för befolkning och bebyggelse i olika delar av världen.
Du för **enkla** resonemang om förutsättningar för befolkning och bebyggelse i olika delar av världen.
Du för **välutvecklade** resonemang om förutsättningar för befolkning och bebyggelse i olika delar av världen. .
Globala miljöfrågor
I samtal om globala miljöfrågor kan Du **bidra** till att ge förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
I samtal om globala miljöfrågor kan Du ge **enkla** och **delvis underbyggda** förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
I samtal om globala miljöfrågor kan Du ge **välutvecklade** och **väl underbyggda** förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
Information om samhället
Du kan **medverka** i att hämta information om samhället från olika källor och göra något **eget övervägande** vid resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Du kan på ett **delvis fungerande** sätt hämta information om samhället från olika källor och för då **enkla** och **delvis underbyggda** resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Du kan på ett **väl fungerande** sätt hämta information om samhället från olika källor och för då **väl utvecklade** och **väl underbyggda** resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Ämnesspecifika ord och begrepp
Du kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och vid **bidrag** till omdömen om olika arbetsprocesser.
Du kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och i **enkla** omdömen om olika arbetsprocesser.
Du kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och i **välutvecklade** omdömen om olika arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: