Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering knopp- Viken

Skapad 2019-08-28 20:20 i I Ur och Skur Forsen Fristående förskolor
Förskola
Forsens 1-2 åringar går på Knopp en dag i veckan. Vi är ute 1-2 timmar.

Innehåll

Nuläge - var är vi?

Årets knoppar är 7 stycken och kommer att vara indelade i två grupper. 

Mål och syfte - vad vill vi uppnå och varför?

Vårt syfte är att knopparna ska känna sig trygga och lära känna sin närmiljö. Målen är att barnen får en positiv utevistelse, får känna upptäckarglädje genom lek och samhörighet och gemenskap i gruppen. 

Varför ska vi jobba mot dessa mål?

 Friluftsfrämjandets I Ur och Skur-metodik  i förskolan strävar efter att varje barn får utvecklas genom friluftsliv, lek, rörelse, spänning och upplevelser med alla sinnen. Barn som får möjlighet att komma ut i naturen lär sig handla efter allemansrätten och värna om miljön.

Genomförande - Hur gör vi?

Under hösten och våren har vi utflykt utomhus en gång per vecka. Oftast kommer vi att vara ute på gården men ibland går vi till skogen. Under vinterhalvåret har vi knoppsamlingar både inomhus och utomhus. Alla barn har ryggsäck med sig med litet fika i. Vi sjunger och ramsar och kanske får besök av något djur. 

Dokumentation 

Vi kommer att dokumentera barnens lärprocesser i deras lärloggar samt i gruppernas lärloggar på Unikum. Detta ska sedan kopplas till denna planering. 

Ansvar  

Stina och Anna har ansvar för detta arbete. 

Reflektion och analys 

Vi kommer löpande att diskutera friluftsskolorna på våra avdelningsplaneringar och personalkonferenser. Vi observerar och lyssnar på barnen för att få veta vad de tycker och få idéer på fortsättning. 

De ansvariga reflekterar kontinuerligt under terminen. Analys görs i slutet av terminen inför planeringsarbetet kommande termin. 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: