Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genus - prinsessor och prinsar kan...

Skapad 2019-08-29 07:20 i Björkbergs förskola Hudiksvall
Förskola
Genus - utifrån litteraturen. Vad prinsar och prinsessor kan!

Innehåll

Mall -  Planering planering (Pp) 

Arbetsområde/tema/projekt: Genus

Tidsperiod: hösten 2019

Förskolans namn: Björkbergs förskola

Grupp: Björnen

Barnens ålder: 1 - 5 år

År och datum:2019-08-29

Planeringen Upprättad av: Gerd Larsson, Karin Sundman och Jasminka Efendic

  

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- Genus - vad prinsessor och prinsar kan!
Vilka målområden i läroplanen berörs?
- Normer och värden, omsorg, utveckling och lärande samt barns delaktighet och inflytande.Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla? Att se till alla människors lika värde, att alla har rätt att uttrycka sig och säga sin mening.
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

  • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen(s.12)
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa, (s.14)
  • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så de kan påverka sin situation,(s.16)

Hur kommer arbetet att läggas upp? Vi inleder med att läsa om prinsessor och prinsar utifrån litteratur som biblioteket hjälpt oss att ta fram. Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Barnens intresse för högläsning får leda oss framåt i samtal om bokens innehåll. Hur görs barnen delaktiga? Genom dokumentation och samtal. Vem är ansvarig? personalen på avdelningen.
-Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Genom dokumentationsväggen skriftligt av oss pedagoger, barnens skapande samt film och foton. Dokumentations -och utvärderingsmetoder? Hudiksvalls kommuns dokumentationsmallar 1, 2, och 3 
-

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
-Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
-Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?
-Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
-Utvärderingen gjordes av:

 

 

Pedagogisk planering, ett exempel från verksamheten 

  • Vilket innehåll ska behandlas?
    - Förbättra och utveckla lekmiljön/arbetsmiljön på förskolan tillsammans med barnen.

  • Vilka mål i Läroplanen berörs?

- Samarbeta för att erbjuda en god lekmiljö för utveckling, lek och lärande

- Utveckla sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

- Utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö

- Tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: