Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 6

Skapad 2019-08-29 08:09 i Nyhammars skola Ludvika
Arbete för Vt - 14 åk 6
Grundskola 6 Matematik
Under vårterminen kommer vi att arbeta med taluppfattning, enheter och skala, procent, algebra, problemlösning och sannolikhetslära.

Innehåll

Mål

Målet är att du ska träna på att utveckla dina förmågor i att: 

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp

välja och använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

föra och följa matematiska resonemang

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

 

 

 

Bedömning:Vi kommer att bedöma hur väl du:

-kan formulera och lösa problem med hjälp av matematiska strategier och metoder
-kan använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
-kan välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
-kan föra och följa matematiska resonemang
-kan använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser


 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: