👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag, du och vi

Skapad 2019-08-29 08:34 i Förskolan Sagan Fristående förskolor
Förskola
Vem är jag? Vem är du? Vilka är mina familjemedlemmar?

Innehåll

Vi jobbar med temat Jag som grund.

Det är för att barnen ska ges möjlighet att utveckla och stärka sin egen identitet.

Det är för att barnen ska hitta sina inneboende kvaliteter och få en positiv självbild.

Det är för att barnen behöver kunskap om sig själv.

 

 

 

Barnen ska upptäcka och bli medvetna om vad de är bra på.

Barnen ska upptäcka och bli medvetna om att de lär sig saker.

Barnen ska bli delaktiga i planeringen om vad de vill lära sig.

Barnen ska utveckla sin sociala förmåga och fungera tillsammans med vuxna och kamrater på förskolan.

Barnen ska upptäcka att känslor kan kännas olika. Barnen ska bli medvetna om olika känslor.  

 

1. Tema start, se uppgift. 

2. Rita självporträtt, hur ser jag ut? Vi använder speglar och tittar.

3. Vi hjälper barnen att beskriva sig själva. 

De får berätta om vad de är bra på och vad de tycker om att göra. Vi mäter barnen och ser pratar om längd. I december ska vi se om barnen vuxit, då mäter vi barnen igen. 

4. Barnen får berätta om sin sommarbild. De får i uppgift att klistra upp bilden på ett färgat papper. Vi hjälper dem att skriva lite om bilden. 

5. Familjen; vilka är i min familj? Uppgiften blir att rita sin familj. Vi pratar om att alla familjer kan se olika ut. Barnen ska få berätta om vilka som är i familjen och vad de tycker om att göra. 

6. Var bor jag? Barnen får rita sitt hus och sedan berätta om bilden. 

7. Känslor

 

 

Uppgifter

 • Tema start

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18