Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild Åk:7.

Skapad 2019-08-29 08:35 i Storkskolan Sjöbo
Grundskola 7 – 9 Bild
Läsårs planering för bild.

Innehåll

Arbetsområde 1
Punktperspektiv.

Undervisning:
-Grund-genomgångar för olika punkt perspektiv och fågel, grodperspektiv.
-Stöd från läraren angående hur man kan gå tillväga.  

Konkreta mål 
-Få fram olika byggnader i rätt vinklar med hjälp av punkt perspektiv metoden. 
-Förstå hur och varför man använder punkt perspektiv. 

Arbetsområde 2

Bildkomposition av utklippta delar av tidningar.

Undervisning:
-Klipper ut olika bilder från tidningar och sedan klistrar på ett A3 papper. Viktigt att valda temat syns i en helhet på sitt papper.
-Stöd från läraren angående hur man kan gå tillväga.

Väljer ett tema:
-Ensamhet
-Hjälpsamhet
-Envishet

Konkreta mål 
-Kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
-Få en helhet på sin bild
-Tydlighet vad för tema som förmedlas i sin bild.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsområde 3
Surrealism i bildskapande.
-Skapa bild/bilder med surrealism.

Konkreta mål 
-Visa grundkunskaper angående surrealism. 
-Få fram helhet på sin surrealism bild.

 

Arbetsområde 4
Förstoring av bilder.
-Förstora en bild med hjälp av rutor.

Konkreta mål 
-Visa grundkunskaper angående förstoring med rutor.
-Få fram helhet på sin bild.

 

Matriser

Bl
Bild Åk:7.

Nivå 0
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Arbetsområde 1 och 4
Använda tekniker, verktyg och material
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Arbetsområde 2
Kombinera former, färger och bildkompositioner
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.

Bl
Bild Åk:7.

Nivå 0
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Arbetsområde 1 och 4
Använda tekniker, verktyg och material
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Arbetsområde 2
Kombinera former, färger och bildkompositioner
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
Arbetsområde 3
Beskriva bilders uttryck, innehåll och funktion
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: