Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Räkne-Reza

Skapad 2019-08-29 09:51 i Myran Dibber Sverige AB
Förskola
I barnens vardag möter de matematik överallt: mönster, färger, former, antal och lägesord. Vi vill att barnen ska upptäcka matematik i många olika uttrycksformer.

Innehåll

Bakgrund

Genom mattesånger och ramsor, kort, leksaker, böcker, leken och matematiska aktiviteter kan barn utveckla sitt intresse för siffror och räkning, storlek tid, objekt position, längd och form.

 

Syfte

Syftet med  vårt matematikarbete är att väcka en nyfikenhet kring matematik. Vi vill sätta ord på vardagliga handlingar som innefattar matematik samtidigt som vi också har planerade aktiviteter tillsammans med barn.        

Vi vill ge barnen verktyg till ett sätt att beskriva och förstå sin omvärld på genom matematiken.

 

Genomförande

Vi arbetar med matematik både i den vardagliga verksamheten, i den fria leken samt i planerade aktiviteter.

Att barnen får en känsla för färger, former, likheter/olikheter, antal, sortering och klassificering. Vi pedagoger sätter på oss våra" matematikglasögon" och ser vad det är barnen intresserar sig för, vad det är som fångar dem. 

Vi lyfter fram matematiska begrepp och sätter ord på det  som barnen utför.

 

 

Dokumentation

vi fotograferar barnen när dem gör aktiviteten. Dessutom dokumenteras aktiviteten i Unikum för att delge föräldrar vad vi gjort och till den enskildes lärlogg.

 

 

Utvärdering- Uppföljning

pedagogerna utvärderar muntligt efter aktiviteterna.

Pedagogerna kommer även kontinuerligt reflektera, utvärdera och följa upp skriftligen.

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: