Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och Värden 2019 Lilla Sör

Skapad 2019-08-29 10:14 i Ladugårdsmarkens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
I värdegrundsarbetet arbetar vi kontinuerligt i både vardagen och i planerade aktiviteter med olika metoder för att befästa alla människors lika värde och vikten av att visa empati och respekt i vardagen. Med grund i barnkonventionen använder vi många olika uttrycksformer och språk såsom berättelser i böcker, film, rollspel, dramatiseringar, samtal, bilder och musik. När saker i vardagen händer förs även dialog mellan barn och vuxna om vad som hänt och hur det känns. Som personal är vi goda förebilder genom att vara medskapande vuxna i barnens vardag.

Innehåll

Läroplansmål

  • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna
  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande

Planerade insatser

  • Genom att vara närvarande pedagoger i barngruppen och vägleda barnen i de olika situationer som uppstår
  • Genom att använda oss av böcker som handlar om vänskap

Förväntade effekter (syfte och kännetecken) 

  • När vi kan se arr barnen börjar visa en förståelse för att behandla kompisar och leksaker på ett bra sätt 

Metodval

Observation och dokumentation

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: