Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Min favoritplats i Mälarhöjden - mikronovell

Skapad 2019-08-29 10:29 i Mälarhöjdens skola Stockholm Grundskolor
Genom att skriva mikronovell får eleverna träna sig och utveckla sitt språk, genom att utveckla sina kunskaper om gestaltning, starka verb och att läsa mellan raderna.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Utifrån er favoritplats i Mälarhöjden, så ska ni nu få skriva en mikronovell på 120 ord. Det betyder att ni kommer att få träna och testa ord, formuleringar, gestaltning och er förmåga att få läsaren att "läsa mellan raderna."

Innehåll

Vad?

Syfte

Att träna på att repetera novellformen, utveckla gestaltning och beskriva dramaturgin i
en berättelse, samt att skriva så att läsaren tvingas ”läsa mellan raderna”.

Kunskapskrav:

 

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

 

Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

 

 

 

 

 

Hur?

Tidsplan

 

måndag

måndag

torsdag

v.34

-

Introduktion
PP genomgång, läsa ex

PP mikronovell, gestaltning, parövning

v.35

Repetition gestaltning, parövning, genrer

Läsa mellan raderna;
skriva

SYV-information

v.36

Skriva mikronovell planering/tankekarta,

Skriva mikronovell;

Skriva mikronovell
 bedömning

v.37

Skriva mikronovell kamratrespons/bearbeta

Skriva mikronovell;
kamratrespons/bearbeta

Skriva klart mikronovell;
bearbeta, utvärdera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metod och arbetsuppgifter

- genomgångar av novellstruktur, gestaltning, läsa mellan raderna
- gemensam läsning av exempel
- gestaltning; övningar i par/mindre grupp
- prata om genre
- skriva en egen mikronovell; utspela sig på din favoritplats i Mälarhöjden

Vad?

När man har så få ord att bolla med måste man verkligen tänka till vilka ord man ska använda.
Det är mycket i en flash fiction/mikronovell som läsaren läser mellan raderna. Det kluriga är
att få ned de rätta orden och att skriva en berättelse som lever vidare och fortsätter i huvudet på läsaren.   
Du kommer att få

       träna på att skriva så läsaren läser mellan raderna, d v s med gestaltning,
starka verb och planteringar

       repetera vad som är typiskt för en novell, d v s novellens dramaturgi 

 

       utvecklar ditt skrivande och utökar ditt ordförråd

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: