Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beslutsfattande och politiska idéer

Skapad 2019-08-29 10:37 i Vallonskolan Östhammar
Grundskola 8 Samhällskunskap
Från val till regering, från tanke till färdig lag.

Innehåll

Under första halvan av höstterminen kommer du att få jobba kring, och lära dig mer om, beslutsfattande och politiska idéer. Du kommer att få en bredare och djupare förståelse kring vad riksdag, regering och förvaltning är och hur de jobbar och fungerar. Du kommer att lära dig nya termer som är kopplade till områden som nämnts ovan, du kommer även att lära dig mer om  de processer som är kopplade till politik och beslutsfattande. 

 

preliminär planering:

v.34-36

Nu kommer du att jobba mycket kring statsskick, grundlagar, riksdag och regering. Ditt arbete kommer att vara kopplat till kursen "samhällskunskap årskurs 8" som du hittar på ne.se

I slutet av kursen kommer du att få visa dina kunskaper i att förklara hur ett behov/en idé kan leda fram till en ny lag eller förändring i samhället. 

 

v.37- 39

Nu kommer du att jobba mycket kring Sveriges valsystem samt hur kommuner och landsting fungerar. Du ska även lära dig termer kring de områden som du jobbar med.

I slutet av kursen kommer du att få visa dina kunskaper kring val och processen som leder fram till ett regeringsbildande samt kring termer runt detta.

 

v.40 

kommer du att jobba med kunskaper om de olika partier vi har i riksdagen och ideologierna bakom dessa.

 

v.41 - 42

kommer du att lära dig mer om EU och hur det styrs.

 

I slutet av kursen kommer du att få visa dina kunskaper inom de områden som vi läst.

 

OBS! när det gäller termer och förståelse av dessa så kommer jag bara utgå ifrån de termer som tas upp på planeringarna som du blivit tilldelad via ne.se. 

 

 

 

Uppgifter

 • från tanke till lag. prov i samhällskunskap

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
  Sh  7-9
 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
  Sh  7-9
 • Några olika stats- och styrelseskick i världen.
  Sh  7-9
 • Europeiskt och nordiskt samarbete, dess bakgrund och innehåll.
  Sh  7-9
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
  Sh  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: