Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering, Bengaliska (Modersmål) Åk 1-3 (2019/20)

Skapad 2019-08-29 10:48 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Under läsåret ska du utveckla dina förmågor att läsa, skriva, lyssna och tala. Det gör du genom olika aktiviteter/uppgifter som utmanar dig att uppnå målen i modersmål.

Innehåll

Ämnets syfte

 

 • Modersmålsämnets uppgift är att stärka den personliga och kulturella identiteten.
 • Du ska få möjligheten att utveckla tänkandet och förmågan att kommunicera med andra.
 • Att du i tal och skrift kan använda ditt modersmål.
 • Du ska få möjlighet att utveckla ditt tal och skriftspråk så att du kan uttrycka dig i olika sammanhang.
 • Samt att du aktivt kan delta och påverka i samhället.

 

Konkretiserade mål     

 

Arbetssätt och arbetsformer

 

Vi kommer att använda olika böcker/material/arbetssätt:

 • Årskurs 3 Lärobok: Amar Bangla boi 1

 • Sagor, berättelser, ramsor och sånger.

 • Läsa böcker på bengaliska.

 • Rita bilder och skriva tillhörande beskrivningar.

 • Diskussioner/ reflektioner

 • Korta skrivuppgifter.

 • Högläsning, sagor och berättelser

 • Faktatext

 • Drama och spela teater.

 

Bedömning

 • Jag kommer att följa din utveckling på olika sätt:
 • Jag kommer berätta för dig vad och i vilket arbete/aktivitet och när du blir bedömt.

 

Här Aktiviteter vilka bedömningen grundar sig på.

 • Högläsning och återberättande.

 • Skrivuppgifter.

 • Hemuppgifter.

 • Ditt arbete under lektionen.

 • Diagnoser.

 

Matriser

Ml
modersmål åk 1-2

Syfte:

Använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande
 • Ml   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Ml   använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
 • Ml   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • Ml  1-3
Du berättar om dig själv, din familj, en händelse och dina intressen
Du återberättar en händelse
Du återberättar en händelse med rätt tidsföljd
Du följer en enkel instruktion och utför den
Du deltar i ett samtal
Du deltar aktivt i en enkel diskussion
 • Ml  1-3
 • Ml  1-3
Du kan berätta om en bild
Du lyssnar och förstår när andra berättar om elevnära ämnen
Du lyssnar och förstår när andra berättar och kan återberätta det huvudsakliga innehållet
 • Ml  1-3
Du skriver några bokstäver/tecken och siffror
Du skriver enkla ord och meningar
Du skriver korta och enkla texter
Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Du vet i vilka situationer du ska använda modersmålet
Du börjar använda modersmålet spontant
Du använder modersmålet spontant
Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
Dina fraser består oftast av två till tre ord
Du använder korta fraser som består av de väsentligaste ordklasserna (substantiv, verb, osv.)
Du utvecklar dina meningar och kan i viss mån uttrycka dåtid, nutid och framtid
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
Du kan ljuda bokstäver
Du läser ord och enkla fraser
Du läser enklare texter
Du känner igen några bokstäver/tecken och siffror
Du läser de vanligaste bokstavskombinationerna/tecken och några ord
Reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden
 • Ml  1-3
 • Ml  1-3
Du känner till vissa traditioner och högtider
Du berättar om en helg eller en tradition
Du talar om traditioner och högtider
Du känner till lekar och musik från områden där modersmålet talas
Du känner till lekar och musik från områden där modersmålet talas
Du känner till lekar och musik från områden där modersmålet talas
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: