Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ML.Albanska

Skapad 2019-08-29 11:13 i Integration skola Karlshamn
Grundskola 1 – 3
Beskrivning av ämnet modersmål. Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar också språkutveckling och lärande inom olika områden.

Innehåll

 Terminsplanering inför Hösten 2019

Tema: Olika genrer

Syftet undervisningen: 

Formulera sig och kommunicera i tal, skrift, samtala, diskutera och förstår olika åldersanpassade texter. 

Centralt innehåll

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter.
 • Lära sig samband mellan bokstäver och ljud i jämförelse med svenska.
 • Uttrycka sig muntligt.
 • Lär sig språkets uttal, betoning och satsmelodi jämfört med svenskan.

Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker. Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.

Arbetssätt, material och undervisningsmetod: 

 • Åk 1 tränar alfabetet, handstil och samband mellan ljud och bokstav genom att:

 uttala, lyssna, måla och rita bokstäver.

 • Åk 2 och 3: Tränar att läsa, förstå, skriva olika typer av texter genom att:
 • Läraren läser olika texter högt och diskuterar med elever, sedan återberättar innehållet av texten till elever.
 • Genom att ljuda, leka och sjunga med ord. 
 • Elever tränar språkets struktur såsom stor bokstav, liten bokstav, punkt, frågetecken, utropstecken och stavningsregler.

 

Undervisningsmetod och material:

 • Filmer från Youtube
 • bilder om olika maträtter och hälsosam mat
 • Läroböcker
 • Digitala verktyg såsom Kahoot, ILT, book creator
 • Läraren använder konkreta material såsom frukt, namn för olika mat, djur och spel. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: