Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Epoker

Skapad 2019-08-29 11:33 i Kungshögaskolan Mjölby
Gymnasieskola Historia
Vi ska göra mindre fördjupningar i olika epoker. Se planeringen nedan.

Innehåll

För att träna begreppet “epok” kommer vi att arbeta enligt följande:

 

 1. Gemensam föreläsning om epokbegreppet och historiemedvetande.

 2. Fördjupning i en epok, svensk, europeisk eller annan. 

 3. För att visa att en fördjupning inom en epok gjorts är er uppgift följande: Att i grupp:

 • Spela in ett samtal, som en minipodcast, där ni diskuterar epoken. Längd ca 5-10 minuter.

  • Vad kännetecknar epoken, lyft viktiga händelser och människors villkor - hur levde man, vad var viktigt, vem hade makten? 

  • Vilka stora förändringar skedde under epoken, vad var orsaken till dessa och vad blev konsekvenserna för människor? 

  • Lyft fram minst en viktig person från epoken och diskutera dennes betydelse idag. 

  • Resonera kring vilken betydelse ni tror epoken kommer ha i framtiden.

 

 • En presentation för klassen där ni presenterar epoken igen med hjälp av google presentationer eller liknande program. Presentationen bör vara minst 2 minuter.  Följande epoker kan ni arbeta med: 

 

Europeisk tideräkning

Svensk tideräkning

Forntiden

Antiken

Medeltiden

Renässansen

Upplysningen

Bronsåldern

Järnåldern

Vikingatiden 

 

Planering:

 

Onsdag 28/8

Vi arbetar klart med uppgiften från förra lektionen. Genomgång av epokbegreppet och historiemedvetande.

Uppstart med uppgift.  

Torsdag 29/8

På lektionen arbetar ni själva i grupp med er epok. Använd bibliotek, internet och boken. 

Onsdag 4/9

Fortsatt arbete, eventuellt spela in ert samtal

Torsdag 5/9

Inspelning av samtal, och skapa presentation 

Onsdag 11/9

Presentation av er epok och inlämning av ert inspelade samtal. 

 

Uppgifter

 • Epok podcast

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa fördjupningar. Problematisering av historiska tidsindelningars beroende av kulturella och politiska förutsättningar utifrån valda områden till exempel varför tidsbegreppet vikingatid infördes i Sverige under 1800-talets slut eller jämförelser med tidsindelningar i någon utomeuropeisk kultur.
  His  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med nyanserade omdömen sitt val. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt och nyanserat deras betydelse för olika skeenden. Eleven ger komplexa exempel på, och förklarar utförligt och nyanserat, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden samt argumenterar för och emot olika sätt att se på dessa samband. Dessutom kan eleven dra några välgrundade och nyanserade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
  His  A
 • Eleven kan utförligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med enkla omdömen sitt val. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt deras betydelse för olika skeenden. Eleven ger enkla exempel på, och förklarar utförligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden. Dessutom kan eleven dra några välgrundade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
  His  C
 • Eleven kan översiktligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar översiktligt deras betydelse för olika skeenden. Eleven ger enkla exempel på, och förklarar översiktligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden. Dessutom kan eleven dra några enkla slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
  His  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: