Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Colores 8 - Mi vida

Skapad 2019-08-29 11:34 i Blåklintskolan Mjölby
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Under arbetsområdet ”Mi vida” kommer du att jobba med möbler och rum, fritidsaktiviteter, klockan och veckodagarna. Du tränar på att berätta om dig själv, ditt boende, dina intressen och vad du gör under en vecka. Du kommer även repetera klockan och veckodagarna. Du kommer att utveckla din förmåga att: * uttrycka dig skriftligt och muntligt * förstå talad och skriven spanska

Innehåll

Tidsperiod

  • Veckorna 35-41

 

Lärandemål

  • ord för möbler och rum
  • substantiv i singular och plural
  • bestämd och obestämd artikel
  • possessiva pronomen
  • skillnaden mellan está, están och hay
  • regelbundna verb (AR/ER/IR-verb)
  • de oregelbundna verben hacer och jugar
  • fritidssysselsättningar
  • klockan och veckodagarna
  • ordningstalen 1-10 

 

Bedömning

Prov v. 41 där du visar din förmåga att uttrycka dig skriftligt, samt din hör- och läsförståelse.  

Skriftlig uppgift i form av en dagbok.  

Du kommer även under lektionstid att visa din förmåga att uttrycka dig muntligt, samt din läs- och hörförståelse. 

 

Uppgifter

  • Mi cuarto

  • Mi cuarto

  • Mi cuarto

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
    M2
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
    M2
  • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
    M2
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
    M2
  • Centralt innehåll
  • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
    M2  4-9
  • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
    M2  4-9
  • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
    M2  4-9
  • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
    M2  4-9
  • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
    M2  4-9
  • Kunskapskrav
  • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
    M2  E 9
  • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
    M2  E 9
  • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
    M2  E 9
  • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
    M2  E 9
  • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
    M2  E 9

Matriser

M2
Bedömningsmatris i moderna språk 7-9

Når inte målen
På väg att nå målen
Når målen
Når målen med marginal
Når målen med god marginal
Lyssna
  • M2  E 9
  • M2  C 9
  • M2  A 9
Du förstår inte vanliga ord och enkla fraser i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Du förstår några vanliga ord och enkla fraser i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet.
Läsa
  • M2  E 9
  • M2  C 9
  • M2  A 9
Du förstår det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår delar av det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Skriva
  • M2  E 9
  • M2  C 9
  • M2  A 9
I skrift kan du ännu inte beskriva och formulera texter där du berättar om ditt boende och vad du gör i ditt rum samt berätta om din vecka. Du formulerar dig inte begripligt med fraser och meningar.
I skrift kan du till en viss del beskriva och formulera texter där du berättar om ditt boende och vad du gör i ditt rum samt berätta om din vecka. Du formulerar dig till viss del enkelt och begripligt.
I skrift kan du beskriva och formulera texter där du berättar om ditt boende och vad du gör i ditt rum samt berätta om din vecka. Du formulerar dig enkelt och begripligt.
I skrift kan du beskriva och formulera texter där du berättar om ditt boende och vad du gör i ditt rum samt berätta om din vecka. Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande
I skrift kan du beskriva och formulera texter där du berättar om ditt boende och vad du gör i ditt rum samt berättar om din vecka. Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Tala
  • M2  E 9
  • M2  C 9
  • M2  A 9
Muntligt kan du ännu inte beskriva och formulera dig då du berättar om ditt boende och vad du gör i ditt rum samt berätta om din vecka. Du formulerar dig inte begripligt med fraser och meningar.
Muntligt kan du till en viss del beskriva och formulera dig då du berättar om ditt boende och vad du gör i ditt rum samt berätta om din vecka. Du formulerar dig till viss del enkelt och begripligt.
Muntligt kan du beskriva och formulera dig då du berättar om ditt boende och vad du gör i ditt rum samt berätta om din vecka. Du formulerar dig enkelt och begripligt.
Muntligt kan du beskriva och formulera dig då du berättar om ditt boende och vad du gör i ditt rum samt berätta om din vecka. Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande
Muntligt kan du beskriva och formulera dig då du berättar om ditt boende och vad du gör i ditt rum samt berättar om din vecka. Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Realia
  • M2  E 9
  • M2  C 9
  • M2  A 9
Du kommenterar inte i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används. Du kan gör inga enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kommenterar delvis i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används. Du kan till viss del göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används. Du kan även göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används. Du kan även göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kommenterar i översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används. Du kan även göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: