Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jordklotet och kartan

Skapad 2019-08-29 11:39 i Fyllingeskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Geografi
Ordet geografi betyder "att beskriva jorden". Ett bra hjälpmedel för att beskriva jorden och världen är att använda olika kartor.

Innehåll

Syfte

Under detta arbetsområdet ges du förutsättningar att utveckla din förmåga att:

  • orientera dig på jordklotet
  • förstå hur kartor är uppbyggda och kunna använda olika olika slags kartor
  • kunna tolka de olika klimatzonerna och kunna beskriva och resonera om hur livet för människorna i de olika klimatzonerna ser ut

 

Arbetssätt 

Vi arbetar under lektionerna med olika övningar. Du kommer till att börja med att få en inblick kring ämnet geografi och hur man kan arbeta med olika geografiska perspektiv. Vi tittar på kartor och vad man kan ha dem till. Efter varje avsnitt arbetar du med uppgifter som tränar det du lärt dig. 

 

Kartkunskap
Lära dig olika typer av kartor, satellitbilder och geografiska informationssystem. Förstå hur kartor är uppbyggda och fungerar - hur de används. Följande begrepp är särskilt viktiga: gradnät, positionssystem, breddgrad, längdgrad, topografisk karta, tematisk karta.

Namngeografi
Träna elevernas världsbild kopplad till kartor. Världsdelar, världshav, länder och några bergskedjor. Här kan du träna i Seterra.

Jordens klimatzoner 
Skillnaden mellan väder och klimat. De fyra klimatzonerna. Kunna resonera om hur livet för människor i klimatzonerna ser ut. Träna på att samla fakta och öva på att använda geografiska verktyg.

 

Bedömning

Regelbunden avcheckning och kontinuerlig bedömning.  

 

 

Kunskapskrav

Se matris.

Matriser

Ge
Kartkunskap 2019

På väg i utveckling mot lägsta kunskapskrav
På väg i utveckling mot högre kunskapskrav
På väg i utveckling mot högstakunskapskrav
Begrepp
Du kan använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder flera begrepp i rätt sammanhang och visar att du förstår dess innebörd.
Du använder begrepp nyanserat och i korrekt sammanhang som visar på en mycket god förståelse av begreppen.
Använda kartor samt beskriva
Du visar att du till viss del kan studera olika tematiska kartor samt kortfattat beskriva vad de visar.
Du visar att du kan studera olika tematiska kartor och du ger relativt tydliga beskrivningar kring vad de visar.
Du visar att du kan studera olika tematiska kartor och ger tydliga och utförliga beskrivningar kring vad de visar.
Namngeografi
Du visar grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och kan med viss säkerhet beskriva lägen.
Du visar goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och kan med viss säkerhet beskriva lägen.
Du visar mycket goda kunskaper om väldsdelarnas namngeografi.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: