Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Hälsa - i samarbete med NO

Skapad 2019-08-29 12:16 i Lagmansskolan Mjölby
Grundskola F – 9 Svenska
I samarbete med NO i tema Hälsa: kost, motion och sömn, kommer vi att lyssna och sammanfatta Anders Hansens sommarprat! NO lägger grunden för innehållet till en gemensam rapportskrivning. Samtidigt görs läsförståelsetester.

Innehåll

Målet med undervisningen

Målet är att kunna sammanfatta och referera, välja ut det viktigaste innehållet, i det här fallet ett sommarprat.  

 

Så här ska vi arbeta

Gemensamt kommer vi gå igenom hur man lyssnar och gör anteckningar, för att senare kunna sammanfatta och referera med referatmarkörer och även citera.

Tillsammans i klassen kommer eleverna lyssna och skriva anteckningar. Därefter skriver de enskilt ett referat på max en sida, där de har tillgång till att lyssna på Anders Hansen.

Klassen gör även Libers lästester under denna period.

 

Det här ska bedömas

Referat, lämnas in v. 37-38

Lästesterna, genomförda 25/9

 

 

 

Uppgifter

  • Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra?

Matriser

Sv
Referat

Ganska bra!
Bra!
Utmärkt!
sammanfattning
Referatet är kort. Det innehåller enkla sammanfattningar. Innehållet täcker huvuddragen av det som refereras.
Referatet är kort. Sammanfattningarna utvecklas något genom t.ex.exempel. Referatet sammanfattar det viktigaste från ursprungskällan.
Referatet sammanfattar ursprungskällan på ett välutvecklat sätt genom att det belyser det viktigaste med väl valda exempel och precisa detaljer. Referatet är välavvägt till sitt innehåll.
källor och citat
Källa anges.Citat finns med i texten.
Citat och källhänvisningar anges korrekt.
Källhänvisningar och citat anges korrekt.Citat passar väl in i texten.
referatmarkörer
Texten innehåller någon referatmarkör så att en läsare förstår att texten är ett referat.
Referatet innehåller några olika referatmarkörer som förtydligar varifrån informationen kommer.
Referatet innehåller flera olika referatmarkörer som är väl infogade i texten. Referatmarkörerna gör det tydligt för läsaren varifrån informationen kommer.
Struktur och sammanhang
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig till sin struktur. Texten är indelad i stycken och en rubrik finns.
Texten är relativt sammanhängande. Rubrik och styckeindelning hjälper läsaren. Inledning, mitt och avslutning är tydlig.
Texten är sammanhängande. Den är välstrukturerad. Textens olika delar fungerar tillsammans, så att den röda tråden är tydlig för läsaren.
Språk och stil
Ordvalet och meningsbyggnaden är enkel och fungerar i huvudsak. Texten innehåller inga åsikter.
Ordval och meningsbyggnad är varierad. Språket är formellt och sakligt. Texten innehåller inga åsikter.
Språket är varierat och träffsäkert. Texten innehåller inga åsikter.
Skrivregler
Texten följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Texten följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Texten följer normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken väl.
Helhetsbedömning
Texten fungerar ganska bra som ett referat.
Texten fungerar bra som ett referat.
Texten fungerar utmärkt som ett referat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: