Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Introduktionskurs NO

Skapad 2019-08-29 12:17 i Almunge skola Uppsala
Grundskola 7 – 9 Kemi Biologi
Under detta område kommer du få chansen att lära dig om hur du agerar säkert i laborationssalen samt hur du ska agera om olyckan är framme. Du ska även lära dig mer om det naturvetenskapliga arbetssättet samt hur du kan lägga upp en laborationsrapport.

Innehåll

Vi kommer under det här området lägga fokus på:

Kemiutrustning

Labbsäkerhet

Naturvetenskapliga arbetssättet

Laborationsrapport

Brännaranvändning

Mikroskopering

 

Vi kommer att ha genomgångar, kooperativt lärande, eget arbete och praktiska övningar.

Uppgifter

 • Elevanteckningar

 • Presentation

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9

Matriser

Bi Ke
Kunskapskrav i kemi

Förmågan att använda och förstå begrepp och modeller.

E
C
A
Ha kunskaper om kemiska sammanhang och använda kemins begrepp, modeller och teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: