Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik årskurs 7

Skapad 2019-08-29 12:39 i Elinebergsskolan Helsingborg
Grundskola 7 Musik
Vi kommer under årskurs 7 arbeta med populärmusikens historia och utveckling. Detta kommer vi att göra både praktiskt och teoretiskt.

Innehåll

Detta kommer vi att lära oss

Vi kommer under lektionerna att lära oss grunderna i sång, piano, gitarr, bas och trummor.

Vi kommer att lära oss att spela musik tillsammans i grupp.

Vi kommer att lära oss att prata om och reflektera kring eget och andras musicerande.  

Vi ska lära oss om populärmusikens utveckling och olika genrers betydelse och egenskaper.

Vi kommer att lära oss att skapa musik genom digitala verktyg och hur formen för en typisk poplåt är uppbyggd. 

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med sång och musicerande på lektionerna genom gemensamma övningar, öva enskilt, öva i grupp och genom att spela i ensemble. 

Vi kommer att skapa musik genom att använda oss av ett program på våra Chromebooks för att komponera efter en given form. 

Vi kommer att arbeta med att reflektera och analysera dels genom muntliga uppgifter, skriftliga uppgifter och genom att ha kontinuerliga diskussioner i klassrummet. 

Bedömning

All bedömning i musikämnet utgår från kunskapskraven i musik (se nedan).

Bedömningen av det praktiska (sång och musicerande) grundar sig på det som görs på lektionerna genom övningar och uppspel.

Reflektioner och analyser bedöms dels genom muntliga diskussioner och uppgifter, samt skriftliga uppgifter. 

 

Skapandet kommer att ske digitalt och bedömningsanvisningar kommer att läggas upp separat för just detta område.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med god säkerhet rytm och tonhöjd.
  Mu  A 9
 • Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med god timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument med passande karaktär och byter då ackord med gott flyt.
  Mu  A 9
 • Eleven anpassar sin stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
  Mu  A 9
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med väl fungerande teknik och passande karaktär.
  Mu  A 9
 • Eleven kan då bearbeta och tolka musiken till ett personligt musikaliskt uttryck.
  Mu  A 9
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande form och en karaktäristisk stil.
  Mu  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
  Mu  A 9
 • Dessutom kan eleven i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
  Mu  A 9
 • Dessutom kan eleven med god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
  Mu  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: