Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal

Skapad 2019-08-29 12:51 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Första arbetsområdet denna termin är Tal. Vi kommer bland annat lära oss om olika talmängder, Pythagoras sats, kvadratrötter samt repetera bland annat negativa tal.
Grundskola 9 Matematik
Första arbetsområdet denna termin är Tal. Vi kommer bland annat lära oss om olika talmängder, Pythagoras sats, kvadratrötter samt repetera bland annat negativa tal.

Innehåll

 

Tal     år 9

Matte Direkt sid 6-41.

Syfte ur Lgr11

Genom undervisningen i ämnet matematik ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att

·       formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

·       använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

·       välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

·       föra och följa matematiska resonemang, och

·       använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll.

När du har arbetat med de här kapitlen ska du för betyget E kunna:

1.     Sortera tal i olika talmängder.

2.     Faktorisera tal.

3.     Använda dig av delbarhetsreglerna.

4.     Förklara vad ett negativt tal är.

5.     Räkna med negativa tal (fyra räknesätten).

6.     Skriva tal i potensform.

7.     Räkna med tal i potensform.

8.     Förstå vad som menas med kvadratrot och kunna beräkna kvadratroten av ett tal.

9.     Använda dig av Pythagoras sats.

10.  Fomulera och lösa olika typer av problem.

11. Kunna använda dig av de tre förmågorna (se bedömning).

För ett högre betyg ska du även kunna:

12.   Räkna med negativa tal blandade räknesätt.

13.  Kunna räkna med och ha förståelse för potenser med negativ exponent.

14.  Räkna med kvadratrötter (fyra räknesätten).

15.  Kunna lösa svårare problem Pythagoras sats.  

16.   Fomulera och lösa olika typer av problem.

17.  Kunna använda dig av de tre förmågorna (se bedömning).

 

 Viktiga matteord:

Talmängder, naturliga/hela/ rationella/irrationella och reella tal, primtal, sammansatta tal, primfaktorer, faktorträd, negativa tal, kvadrattal, kvadratrot, Pythagoras sats, katet, hypotenusa.

Undervisningen

  • Vi pratar om och diskuterar grundläggande begrepp.
  • Vi färdighets tränar i matematikboken och digitalt.  
  • Vi har läxor som vi går igenom på tavlan.
  • Vi utför olika uppgifter i grupp samt diskuterar och redovisar vad vi kommit fram till.

 

Bedömning

Hur ska det bedömas?

  • Kontinuerligt under lektionerna vid genomgångar och diskussioner.
  • Vid muntliga diskussioner av gemensamma problem under lektionerna.
  • Skriftliga redovisningar av uppgifter vi gör.
  • 1-2 inlämningsuppgifter.
  • Skriftligt prov, v40

 

 


 

 

 

 

 

Matriser

Ma
Tal

Begrepp

E
C
A
Eleven har
grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Ny aspekt
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i
huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
relativt väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Metod

E
C
A
Ny aspekt
Eleven kan välja och använda
i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
ändamålsenliga matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Resonemang

E
C
A
Ny aspekt
Eleven för
enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
välutvecklade och väl underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Ny aspekt
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som
till viss del för resonemangen framåt.
som för resonemangen framåt.
som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: