Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Music (Wings), engelska, år 7

Skapad 2019-08-29 13:07 i Tunabergsskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Engelska
I det här arbetsområdet ska vi läsa och prata om musik. Du kommer även att arbeta med ord som rör musik, artister och musikinstrument och skriva kortare och längre texter inom området musik.

Innehåll

Förmågor i fokus:

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift

 

I undervisningen kommer vi att arbeta med att:

 • utöka ditt ordförråd inom ämnet musik.
 • läsa olika typer av texter: biografi, dialogtext, faktatext.
 • diskutera musik.
 • skriva brev/e-mail till en mottagare du beundrar.
 • träna på att skriva en längre text om en musikfilm

Det här ska du kunna efter avslutat arbetsområde:

 • ord om musik
 • läsa och förstå olika typer av texter inom ämnet
 • samtala om och beskriva din upplevelse av musik
 • skriva ett brev eller e-mail 
 • kunna skriva en sammanfattande text om filmen School of Rock
 • förstå grammatiken du har studerat och kunna använda den i tal och skrift: verbet behave och verb i presens

 

Så här får du visa dina kunskaper:

Bedömning sker kontinuerligt under lektionerna;
 • Genom skriftliga och muntliga uppgifter
 • Prov

Bedömning:

Se separat matris.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Sånger och dikter.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9

Matriser

En
Engelska Music

F
E
C
A
Lyssna
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Läsa
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: