Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stickning åk8

Skapad 2019-08-29 13:29 i Frösåkersskolan Östhammar
Eleverna ska lära sig lägga upp maskor, sticka räta maskor och avsluta en stickning. De ska också kunna läsa och förstå en stickbeskrivning
Grundskola 8 Slöjd
Du kommer att arbeta med att lära dig att läsa och arbeta efter en stickbeskrivning, samt tillverka ett slöjdarbete i tekniken stickning.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I tekniken stickning kommer du att arbeta med:
Uppläggning av maskor
Att sticka räta eller aviga maskor i olika kombinationer
Att avsluta en stickning
Att kunna läsa och förstå en stickbeskrivning
Olika typer av stickor
Vad banderollen på garnnystanen har för information om garnet
Utvärdering i ord och bild av ditt arbete

Bedömning - vad och hur

I bedömningen tittar vi på följande;
- din förmåga att arbeta utifrån muntliga och skriftliga instruktioner
- hur du använder redskap på ett säkert och ändamålsenligt sätt
- hur du bedömer din arbetsprocess genom att använda slöjdspecifika begrepp och dokumentera dessa med ord och bild med hjälp av dator
- hur du tolkar och resonerar kring tekniken utifrån dina egna erfarenheter och trender.

Undervisning och arbetsformer

Gemensam genomgång av ord och förkortningar i en stickbeskrivning
     "                  "                   olika sorters stickor och garner
Individuell stickträning
Gemensamma och individuella diskussioner om olika svårigheter som kan dyka upp

Matriser

Sl
Slöjd åk 7-9 Lgr11

E
C
A
Idé/Planering
Jag har en idé och gör en enkel skiss på den.
Jag kan rita och visa enkla förslag till slöjdarbeten.
Jag kan rita och visa idéer till slöjdarbeten på ett genomtänkt och självständigt sätt.
Genomförande
Jag kan med hjälp av läraren följa en muntlig instruktion eller arbetsbeskrivning
Jag kan följa en instruktion eller arbetsbeskrivning,
Jag arbetar självständigt efter instruktioner, ritningar, mönster eller arbetsbeskrivningar och kan använda tidigare erfarenheter.
Jag har provat på olika sätt att arbeta på.
Jag kan med hjälp av min lärare välja arbetsmetod/teknik.
Jag väljer självständigt metod/teknik.
Jag kan med hjälp av läraren, lägga upp maskor, sticka räta maskor och avsluta stickningen
Jag kan lägga upp maskor, sticka räta och aviga maskor, resårstickning, avsluta av stickningen
Jag kan på ett självständigt och säkert sätt börja och avsluta en stickning.Jag kan sticka mönsterstickning eller flerfärgsstickning. Jag kan justera stickningen om det blivit fel.
Jag behöver stöd och hjälp för att komma igång.
Jag arbetar med rätt saker på lektionerna.
Jag tar många egna initiativ för att arbetet ska gå framåt. Jag använder tiden väl.
Utvärdering
Jag kan på ett enkelt sätt skriva och berätta vad jag har gjort.
Jag kan skriva en redovisning om min arbetsinsats och enkelt beskriva slöjdprocessen. Jag kan namnge verktyg och redskap.
Jag kan på ett utförligt sätt beskriva och förklara min arbetsinsats och min produkt. Synpunkter utseende, funktion, miljö och ekonomi samt finns med.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: