Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English around the world

Skapad 2019-08-29 13:29 i Maria Parkskolan Helsingborg
Ett arbete i åk 4 där eleverna arbetar med olika engelsktalande länders befolkning och kultur.
Grundskola 4 Engelska
This autumn we are travelling around the world to explore english talking countries and the people and their culture. Have a nice trip!

Innehåll

Vi kommer att arbeta enligt ett arbetshjul där vi först kommer att söka information på olika sätt om engelsktalande länder, dess människor och kultur. Därefter tränar vi gemensamt och individuellt på att skriva olika texttyper.

Arbetet kommer bland annat innehålla dessa moment: 

 • Muntliga presentationer i mindre grupp
 • Skapa en karaktär som man namnger och beskriver 
 • Söka information i olika texter
 • Använda sig av informationen för att skriva olika texttyper

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  En  C 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  C 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: