Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit Matematik 3A och 3B

Skapad 2019-08-29 13:30 i Centralskolan Tierp
Planeringen följer läromedlet Favorit Matematik 3A och 3B
Grundskola 3 Matematik
Det här året kommer vi att använda alla fyra räknesätten, addition, subtraktion, multiplikation och division. Materialet vi utgår från är Favorit Matematik och Favorit Mera Matematik 3A och 3B. Vi kommer att räkna på olika sätt inom addition och subtraktion. Vi kommer att räkna med tal i bråkform. Vi kommer att träna klockan analogt och digitalt, Vi kommer att arbeta med geometriska figurer. Vi kommer att träna enheten längd (mm, cm och dm). Vi kommer att mäta omkrets och area.

Innehåll

Undervisning och arbetsformer

 Vi kommer att ha muntliga genomgångar i helklass eller grupp där vi går igenom nya moment och pratar matematik. Vi kommer att arbeta med konkret material i helklass eller grupp. Vi kommer även att ha problemlösning enskilt, i grupp och i helklass. Läxorna kommer att hjälpa dig att förbättra och automatisera din metodförmåga. Vi kommer att träna matematik med Bingel och Vektor. Vi kommer att, i kombination med teknikämnet, arbeta med programmering. 

Syfte

För att så småningom kunna göra allt som matematikundervisningen syftar till så behövs många verktyg. Några av dessa verktyg kommer vi att arbeta med under denna perioden. Du ska utveckla din förmåga att formulera och lösa problem, och att välja rätt räknemetod. Du ska öva din förmåga att förstå och kunna använda olika matematiska ord. Du ska träna din förmåga att diskutera och motivera varför du väljer en viss lösning.

Rent specifikt till det vi arbetar med i åk 3, så ska du, när perioden är över, kunna:

 • talsorter
 • talet före och efter
 • tiotalsövergångar vid addition
 • addition med hundratal, tiotal och ental
 • tiotalsövergångar vid subtraktion
 • subtraktion med hundratal, tiotal och ental
 • tvåans, treans, fyrans och femmans tabell
 • att räkna division och dela med två, tre och fyra
 • tal i bråkform
 • välja rätt räknesätt vid problemlösning
 • skriva egen problem
 • diskutera matteproblem med en kompis
 • förklara hur du har tänkt
 • mätning
 • geometri, mätning, omkrets och area
 • hela klockan analogt
 • hela klockslag digitala

Bedömning - vad och hur

Jag kommer lyssna på dig när du samtalar.

Du kommer få visa vad du kan genom olika diagnoser.

Jag kommer titta på hur du löser problem.

 

Jag kommer att bedöma din förmåga att

 • använda matteord
 • välja räknesätt
 • använda matematiska symboler
 • använda och förstå naturliga tal
 • lösa enkla problem
 • beskriva tillvägagångssätt
 • arbeta utifrån givna instruktioner
 • göra enkla mätningar
 • göra undersökningar
 • avläsa och skapa enkla tabeller och diagram
 • förstå och skapa egna talmönster 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: