👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

So år 3

Skapad 2019-08-29 13:46 i Centralskolan Tierp
Pedagogisk planering SO år 3
Grundskola 3 SO (år 1-3)
I ämnet SO kommer du att få arbeta med värdegrundsfrågor, tidsbegreppen Istiden , stenålder, bronsålder och järnålder .Vi kommer även arbeta med de tre världsreligionerna, Kristendomen Judendomen och Islam .

Innehåll

 

Konkreta mål

Du ska:
- känna till reglerna som gäller på skolan och i din livsmiljö.

-ha kännedom om hur ett klassråd går till och varför vi har det.

-känna till några högtider och symboler från världsreligionerna kristendom, judendom och islam.

- känna till begreppen stenåldern, bronsåldern och järnåldern .

- känna till livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

- ha en viss kännedom om tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

- ta del av aktuella samhällsfrågor i olika medier.

- få förståelse för hur människor förr i tiden vandrade, samlade, jagade och hur brukandet av jorden startade.

- upptäcka hur forntiden kan iakttas i vår natur.

- Känna till FN och Barnkonventionen .

 

 

 

Bedömning

Vi bedömer din förmåga att:

- delta vid de olika övningarna och samtalen.

 -berätta om några högtider och symboler inom kristendom, judendom och islam.

- samtala om bl.a. kamratskap, gott och ont, rätt och orätt och könsroller.

- ta reda på hur människan levde under forntiden genom grupparbeten och diskussioner.

-tolka nyheter och känna till begreppet källkritik.

 

Bedömning sker via eget skapande och lärares observationer.

Undervisning

Vi samtalar om regler och normer som gäller på skolan och i elevens livsmiljö.
Vi lär oss  om hur möten går till samt deltar i t.ex. klassråd
Vi observerar i naturen vilka spår som finns från is- och forntiden. Vi tittar på kortare filmer, läser böcker, diskuterar och letar fakta med hjälp av datorer.  Med hjälp av arbetshäften kommer bearbeta begrepp och fakta.Vi kommer att jobba med FN under oktober månad och lära oss om barns rättigheter  .

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  Ge  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  Ge  1-3
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3