Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Småkryp

Skapad 2019-08-29 13:55 i Slöingeskolan Falkenberg
Ett arbetsområde om småkryp där vi tränar på att göra en fältstudie samma att genomföra undersökningar.
Grundskola 5 Biologi
Ett arbetsområde där vi tränar på att göra undersökningar

Innehåll

 

 Syfte

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få träna på förmågan att ställa frågor, planera en undersökning samt att genomföra en undersökning inom arbetsområdet småkryp.

Bedömning - vad och hur

VAD

Du ska kunna:

- ställa en fråga som går att undersöka

- göra en planering som är möjlig att utföra

- göra en undersökning i form av en observation

- genomföra en fältstudie på ett säkert sätt

 

HUR

Genom att:

- ställa en fråga om ett småkryp som går att praktiskt undersöka

- göra en systematisk planering till en given fråga, skriftligt eller muntligt.

-göra en observation av valfritt småkryp under en fältstudie

 

Du kommer under arbetets gång få respons på de olika momenten och möjlighet att förbättra ditt resultat. Du kommer få göra en självskattning.

Undervisning och arbetsformer

-fältstudie i närbelägen skog

-genomgångar

- menti- vilka frågor går att undersöka?

-gemensam modell av planering och observation

- arbetsblad

-pararbete och jämföra resultat i grupp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  A 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Bi  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: