Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik klass 1, Pixel 1A

Skapad 2019-08-29 13:55 i Fjällbacka Skola Tanum
Matematik höstterminen åk 1
Grundskola 1 Matematik
Under hösten kommer du att få lära dig om talen 0-20. Vi kommer att arbeta med addition och subtraktion inom dessa talområden. Vi kommer även att lära oss om geometriska former, statistik och om längd.

Innehåll

Syfte

 • Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Konkretisering av mål

Du skall kunna: 

- känna igen och skriva talen 0-20

- räkna uppåt och nedåt i talområdet 0-10. 

- gruppera mängder i antal från 0 till 20

- addition och subtraktion inom talområdet 0-20 

- jämna och udda tal 

- indelning i tiotal och ental 

- jämföra, uppskatta och mäta längd 

- upprepa andras mönster och göra egna.

- enkla geometriska objekt som cirkel, kvadrat, rektangel och triangel.

- avläsa ett stapeldiagram

 

 Arbetssätt

Du kommer att:
- arbeta i arbetsboken Pixel 1A.

- spela spel

- använda laborativt material.

- undersöka, rita och skriva. 

- använda digitala läromedel.

- arbeta enskilt och i grupp. 

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav. Se även matris. 

Du ska visa dina kunskaper genom att;
- läraren gör bedömningar utifrån observationer. 
- spela tärningsspel. 
- dela upp talen med konkret material som pengar, klossar mm. 
- delta i praktiska övningar.
- arbeta med uppgifter i matematikboken.
- göra diagnoser.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Matematik klass 1 med Pixel

Taluppfattning och tals användning

Jag kan detta till viss del.
Jag har godtagbara kunskaper om detta.
Jag har mer än godtagbara kunskaper om detta.
Talen 0-20
Du kan läsa och skriva några av talen 0-20. Du är osäker på vilka tal som kommer före och efter. Du är även osäker när du ska dela upp jämföra tal.
Du kan läsa och skriva talen 0-20. Du kan talen före och efter och du kan dela upp och jämföra tal.
Du visar säkerhet i användandet av talen 0-20.
Talens uppbyggnad
Du är osäker på hur talen är uppbyggda. Du kan ental och tiotal tillsammans med en vuxen.
Du vet hur tal är uppbyggda och kan ental och tiotal. Du kan läsa av och själv rita hur tal ser ut.
Du är säker på hur tal byggs upp och kan ental, tiotal och även hundratal. Du kan läsa av och själv rita hur tal ser ut.
Sambandet mellan addition och subtraktion
Du är osäker på sambandet mellan addition och subtraktion.
Du förstår sambandet mellan addition och subtraktion.
Du är säker på sambandet mellan addition och subtraktion.
Addition utan tiotalsövergång.
Talområdet 0-20
Du kan räkna addition utan tiotalsövergång med stöd av en vuxen eller konkret material.
Du kan räkna addtion utan tiotalsövergång.
Du är säker på addition med ental och kan använda dig av olika strategier.
Subtraktion utan tiotalsövergång.
Talområdet 0-20
Du kan räkna subtraktion utan tiotalsövergång med stöd av en vuxen eller konkret material.
Du kan räkna subtraktion utan tiotalsövergång.
Du är säker på subtraktion med ental och kan använda dig av olika strategier.
Addition med tiotalsövergång.
Talområdet 0-20
Du kan räkna addition med tiotalsövergång med stöd av en vuxen eller konkret material.
Du kan räkna addtion med tiotalsövergång.
Du är säker på addition med tiotal och ental. Du kan använda dig av olika strategier.
Subtraktion med tiotalsövergång.
Talområdet 0-20
Du kan räkna subtraktion med tiotalsövergång med stöd av en vuxen eller konkret material.
Du kan räkna subtraktion med tiotalsövergång.
Du är säker på subtraktion med tiotal och ental. Du kan använda dig av olika strategier.
Likhetstecknets betydelse
Du är osäker på vad likhetstecknet betyder.
Du förstår vad likhetstecknet betyder.
Du förstår vad likhetstecknet betyder och du kan använda det med säkerhet.
Talmönster, tex 2-hopp, 4-hopp
Du kan upptäcka talmönster med hjälp av en vuxen.
Du kan se och fortstätta talmönster.
Du kan göra egna talmönster.
Geometriska mönster
Du kan upptäcka geometriska mönster med hjälp av en vuxen.
Du kan se och fortstätta geometriska mönster.
Du kan göra egna geometriska mönster.
Geometriska former
Rektangel, kvadrat, cirkel och triangel.
Du kan några av formerna och dess namn.
Du kan namnge rektangel, kvadrat, cirkel och triangel.
Du kan namnge och rita rektangel, kvadrat, cirkel och triangel.
Mätning
Du kan med hjälp av en vuxen jämföra längder med hjälp av konkret material.
Du kan jämföra längder och med hjälp av konkret material.
Du kan göra enkla jämförelser av olika längder.
Stapeldiagram
Du kan med hjälp av en vuxen läsa av stapeldiagram.
Du kan läsa av stapeldiagram.
Du kan läsa av och göra egna stapeldiagram.
Matematiska begrepp
Fler, färre, lika många, hälften, dubbelt, udda och jämnt.
Du kan delar av begreppen.
Du förstår och kan använda begreppen när vi arbetar med dem.
Du kan begreppen och använder dem i olika situationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: