Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Björnbäret vecka 34-39

Skapad 2019-08-29 13:56 i Knekten förskola Flen
Förskola
Under augusti och september börjar flera nya barn i gruppen. Vi vill att både barn och personal ska lära känna varandra och känna tillhörighet och trygghet i gruppen. Vi vill också att alla ska känna sig trygga i de rutiner som vi har. Vi vill också se vad barnen är intresserade av under dessa veckor och sedan planera vad vi ska arbeta vidare med utifrån det.

Innehåll

Övergripande planering Björnbäret, vecka 34-39

 

Förskolans vision:

"När jag blir sedd blir jag trygg, när jag är trygg vågar jag möta andra, när jag möter andra lär jag mig"

 

Från förskolan Knektens verksamhetsplan:

 • I december 2019 ska förskolan Knekten ha ökat alla barns möjlighet till språkutveckling, för att stärka deras förmåga att förstå och kommunicera med andra. 

 • Under 2019 ska förskolan Knekten aktivt utveckla arbetet med synligt lärande. Detta för att barnen ska få möjlighet att upptäcka sitt eget lärande.

 

Mål (Vilket lärande tänker vi att detta ska leda till?)

 • Att barnen ska bli vana att använda ordet lära och ha möjligheter att upptäcka sitt eget lärande.

 • Att barnen ska ha möjlighet att utveckla förmågan att visa hänsyn och respekt och viljan att hjälpa varandra.

 • Att barnen ska få möjlighet att förstå hur viktigt det är att välkomna alla och vara en bra kompis.

 

Hur introducerar vi målet för barnen?

Vi samtalar med barnen kring varför det är bra att leka många lekar, att låta alla vara med, att göra saker tillsammans och samarbeta.

Barnen ska också få fundera över vad det är att lära sig - vad tänker barnen om lärande från början?

 

Övergripande arbetsområden/arbetssätt

Vi kommer att arbeta mycket utifrån att barnen ska känna att aktiviteterna känns meningsfulla och lustfyllda. Vi kommer ofta att arbeta i mindre grupper så barnen har större möjlighet att ta plats och uttrycka sig på olika sätt och för att vi pedagoger ska kunna se alla barn. Vi kommer låta barnen ta den tid de behöver till att lära känna varandra och komma in i nya rutiner och aktiviteter. 

Under dessa veckor kommer vi arbeta med olika aktiviteter, främst olika lekar för att barnen ska lära känna varandra och känna att de har en plats i gruppen.

Vi kommer sjunga olika sånger och träna på flera nya ramsor.

Alla barn som vill kommer under dessa veckor få hem en “hemlig påse” med ett brev.

Vi kommer att arbeta med teckenstöd kopplat till de olika aktiviteterna, sångerna/ramsorna och rutinerna.

Vi kommer ha högläsning varje dag.

 

Hur pratar vi med barnen om vad de lärt sig i aktiviteten?

I slutet av varje planerad aktivitet ska pedagogerna ställa frågan Vad har du lärt dig idag? till barnen. 

Vi följer upp barnens svar och ställer ytterligare öppna och utmanade frågor.

Vid frågor under aktivitetens gång väntar vi in barnens tankar och funderingar.

 

Dokumentation

Vi fotograferar/filmar varje aktivitet.

Vi skriver ner barnens tankar/funderingar/frågor under varje aktivitet.

Hur gick aktiviteten? Vad fångades barnen av? Vad var de extra intresserade av? Vad pratade barnen om? Vad gick bra? Vad gick mindre bra? Vi skriver ner våra reflektioner efter varje aktivitet.

Vi observerar också mycket i den fria leken för att se vad barnen leker/är intresserade av.

 

Uppföljning/Utvärdering

Vi följer upp och reflekterar kring veckan som gått och de aktiviteter vi utfört på pedagogernas reflektionstid varje måndag. Vi tänker också framåt; hur vi ska arbeta vidare utifrån barnens tankar och intressen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: