Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trafik

Skapad 2019-08-29 14:43 i Vasaskolan Ludvika
Pp i arbetsområdet Trafik för åk 1.
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk SO (år 1-3) Svenska Matematik
I detta arbete om trafik får du lära dig några vanliga trafikmärken och trafikregler.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

För att du ska kunna röra dig säkert i trafiken ska du i detta arbetsområde lära dig:

 • känna igen vad fem trafikmärken betyder
 • kunna veta hur du beter dig på ett säkert sätt i trafiken
 • ge exempel på något trafikfarligt ställe vid skolan
 • veta hur en trafiksäker cykel ser ut
 • veta varför du använder reflex

Konkretisering av syftet:

I arbetet om trafik får eleven lära sig:

 • några vanliga trafikmärken runt skolan och i närområdet 
 • några trafikregler t ex gå på vänster sida, gå säkert över gatan.
 • hur och varför man bör använda reflex och cykelhjälm.
 • hur en säker cykel bör vara utrustad.

        Förmågor du ska utveckla:

 • Analysförmågan: Du undersöker närmiljön och identifierar riskfyllda platser.  Du jämför olika förhållningssätt i trafiken och ser att det finns bra och dåliga sätt att bete sig i trafiken och kan välja ut det bästa sättet.
 • Den kommunikativa förmågan: Du deltar aktivt när vi samtalar och diskuterar i klassen. Du kan beskriva och visa dina kunskaper om trafiksäkerhet, trafikregler och trafikmärken i din närmiljö.
 • Förmågan att hantera information: Du kan samla och sortera information om trafiksäkerhet.
 • Du kan skilja mellan fakta och värderingar gällande trafiksäkerhet i din närmiljö
 • Den begreppsliga förmågan: Du använder specifika begrepp gällande trafik när du samtalar, diskuterar eller skriver om sådant som har med trafik att göra.

 Hur ska vi lära oss detta?

Du kommer att få kunskaper inom detta arbetsområde genom att: 

 • måla trafikmärken och lär dig vad de betyder.
 • göra trafikpromenader med hjälp av trafikbingo, för att träna på att känna igen trafikmärken och träna på trafikregler som till exempel gå över gatan och att gå på vänster sida.
 • samtala om olika trafiksituationer runt skolan och i din närmiljö 
 • rita en karta av din skolväg
 • gör en undersökning om olika sätt att ta sig till skolan (bil, buss, gå och cykla)
 • göra stapeldiagram utifrån undersökningen om olika sätt att ta sig till skolan
 • samtala om hur och varför man ska använda reflex och cykelhjälm.
 • provar praktiskt hur reflexer ser ut i mörker
 • ser på serien Gatsmart om reflexer och säkra cyklar.

Vad som kommer att bedömas

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att:

 • berätta hur du på ett säkert sätt beter dig i trafiken när du går och cyklar
 • vara med i diskussioner, reflektera om det vi diskuterar och dokumentera med bild 

Elevens förmågor bedöms under arbetets gång när eleven berättar, ritar och går trafikpromenader.

 

Hur du får visa vad du kan

Du får visa dina kunskaper genom:

 •  berättande bilder
 • att aktivt delta i diskussioner
 • att vara aktiv i de olika arbetsmoment som vi utför under arbetets gång

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3

Matriser

Sv Ma SO SvA
Trafik

Trafik

 • SO  1-3   Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
 • SO   3   Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
Jag är på väg
Jag kan
Jag kan mer
Trafikregler
Jag kan med hjälp berätta vad trafikregler är och kan ge exempel på någon regel t.ex. cykelns utrustning, övergångsställen.
Jag kan kort berätta vad trafikregler är och kan ge exempel på någon regel t.ex. cykelns utrustning, övergångsställen.
Jag kan utförligt berätta vad trafikregler är och kan ge exempel på flera trafikregler.
Faror i trafiken
Jag kan med hjälp berätta om något ställe i vår närmiljö/i trafiken som är riskfyllt. Jag kan med hjälp ge något exempel på hur jag ska bete mig i trafiken för att undvika faror/olyckor.
Jag kan berätta om ett par ställen i vår närmiljö/i trafiken som är riskfyllda. Jag kan ge ett par exempel på hur jag ska bete mig i trafiken för att undvika faror/olyckor.
Jag kan berätta om flera ställen i vår närmiljö/i trafiken som är riskfyllda. Jag kan ge flera exempel på hur jag ska bete mig i trafiken för att undvika faror/olyckor.
Trafikmärken
Jag känner igen några vanliga trafikmärken i vår närmiljö - t ex cykelbana, gångbana,gång/cykelbana, övergångsställe.
Jag känner igen några vanliga trafikmärken i vår närmiljö , och kan till viss del förklara vad vad de betyder och varför de är viktiga.
Jag känner igen flera vanliga trafikmärken i vår närmiljö. Jag kan förklara vad vad de betyder och varför de är viktiga.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: