Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunikation

Skapad 2019-08-29 15:09 i Rydsbergsskolan grundsärskola Lerum
Kommunikation, grovplanering 2016-2017
Grundsärskola 6 – 9 Kommunikation
I all kommunikation måste det finnas minst en givare och en tagare. Kommunikation uppstår i mötet med andra. Genom kommunikation utvecklar människan sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra tänker och känner.

Innehåll

Kommunikation

Syfte

Undervisningen inom ämnesområdet kommunikation ska syfta till att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att samspela med andra, kunna tolka olika former av kommunikation, samt kunna söka information. Dessutom ska eleverna ges möjligheter att kunna använda och känna igen ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation. 

Konkreta mål

 • Eleven ska kunna uttrycka på olika sätt te x genom AKK/TAKK eller bilder för att visa vad han/hon vill och känner

 • kunna delta i att lyssna på saga

 • Kunna delta i att söka information från olika källor
 • kunna turtagning i samlingar och i andra sammanhang.

Arbetssätt och undervisning

 I undervisningen kommer vi bl a att:

 • Arbeta med ordbilder på olika sätt och sammanhang
 • Läsa sagor tillsammans
 • Arbeta med bilder och takk som arbetsuppgifter, ipad, smartboard och dator
 • Låta eleven få göra enklare val med hjälp av bilder. Börjar med två val åt gånge
 • Söka efter information på schemat, internet, böcker och tidningar
 • rTa tillvara tillfällen som uppkommer där det är lämpligt att få göra ett val.
 • Låta kommunikation genomsyra hela skoldagen med AKK/TAKK som en röd tråd

Bedömning

 Bedömningen kommer att ske löpande under läsårets gång. Detta kommer att ske i form av observationer, samt med dokumentation som bilder och film vid de olika lektionerna. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • Centralt innehåll
 • Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckaspå olika sätt.
  KOM  1-9
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.
  KOM  1-9
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  1-9
 • Information i vardagssituationer, till exempel scheman, symboler och instruktioner såväl med som utan digitala verktyg.
  KOM  1-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: