Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De fyra årstiderna

Skapad 2019-08-29 15:17 i Bäckahagens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 1 SO (år 1-3) NO (år 1-3)
I detta tema kommer du möta vår natur året runt. Vi tittar på årstidsväxlingar, hur djur och växter anpassar sig till årstiden samt våra högtider och traditioner.

Innehåll

 

Syfte: 

No: Utveckla kunskaper om biologiska sammanhang. Söka svar på frågor genom systematiska undersökningar och olika källor.

So: Ges förutsättningar att tolka kulturella uttryck med anknytning till religiösa traditioner.

Mål:

No: Kunna berätta om förändringar i naturen. Ge exempel på livscykler hos några djur och växter. Utifrån tydliga instruktioner utföra fältstudier och enkla undersökningar som handlar om naturen. Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

So: Eleven kan ge exempel på någon högtid från kristendom, islam och judendom.

Förmågor

NO : Använda biologins begrepp. Genomföra systematiska undersökningar.

So: Reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet.

Arbetssätt:

Introlektion

Elevsyfte: Förförståelse för året och årstiderna. 

Elevmål: Jag vet att det finns fyra årstider. Jag kan namnge någon av dessa. 

Arbetsgång: Presentera mål och syfte. Vi ser en film "de fyra årstiderna" (SLI). Prata om det ni sett. Gå igenom årstiderna. Dela ut sugerbok och klistra på framsidan. 

Sommar

Vecka 1

Elevsyfte: Att börja förstå vad som är speciellt för sommaren. 

Elevmål: Att kunna prata och ge exempel på något som sker på sommaren.  Kunna rita ett träd under sommaren. 

Arbetsgång:

Presentera mål och syfte. Återkoppla till introlektionen. Prata om sommaren. Går att utgå från en bild ur NO-puls (s 23). Skriv gemensamt en text om sommaren. Låt alla måla löven på ett träd. Klistra in text och bild i sugerboken. 

Titta på "varmt, kallt, mittimellan: sommar" på SLI. Prata om det ni såg. Prata om vilka månader det är sommar. Låt alla få en kopia av månadsvisan och ett årshjul (alla månader). Klipp ut och klistra in i sugerboken. Färglägg sommarmånaderna i  årshjulet. 

Vecka 2

Elevsyfte: Få kunskap om vad djur gör på sommaren 

Elevmål: Kunna säga vad räven gör på sommaren.  Kunna säga vad bin gör på sommaren. 

Arbetsgång:

Presentera mål och syfte. Återkoppla från förra lektionen. Se "varmt, kallt, mittimellan: sommar" på SLI igen. Be eleverna komma ihåg vad bin och rävar gör på sommaren innan filmen startar. Efteråt samtala om dessa frågor.

Läs sida 84 i NO-puls. Läs två första styckena i årstidsboken s. 156-157.Skriv gemensamt en text om räven och bina. Skriv ut och låt eleverna klistra in i sugerboken. Rita bilden. 

Vecka 3

Elevsyfte: Veta om djurs liv.

Elevmål: Jag kan berätta och visa grodans livscykel. Jag kan ge exempel på några bär som mognar under sommaren. 

Arbetsgång:

Presentera mål och syfte. Återkoppla från förra lektionen. 

Grodans livscykel. Läs texten i NO-puls boken tillsammans s. 85. Rita /visa en bild av grodans livcykel på tavlan. Berätta om cykeln. Gör grodan med lång tunga. Klistra in livcykelbilden och grodan i sugerbok. 

Bär och frukt. Läs i NO-puls s. 86-87. Skriv om 3 bär och frukter gemensamt. Skriv ut och klistra in bredvid bilderna av bären. Klistra in i sugerbok.  Låt alla beskriva ett bär för kompisen utan att säga vilket bär. Låt kompisen gissa vilket bär som beskrivs. Byt sen roll. 

Vecka 4

Elevsyfte: Veta hur årstiden sommaren påverkar naturen. 

Elevmål: Jag kan gemensamt läsa en text och svara på frågor om sommaren. Jag kan ge exempel på olika saker som händer i naturen under sommaren. 

Arbetsgång:

Presentera mål och syfte. Återkoppla från förra lektionen. Läs en text gemensamt om sommaren. Svara på frågorna gemensamt på tavlan. Låt alla skriva av eller formulera sig själv. Ha en avslutande diskussion där vi kommer ihåg vad som händer i naturen under sommaren. Alla ska säga något. 

Traditioner under sommaren

Elevsyfte: Veta några traditioner som sker under sommaren. 

Elevmål: Jag kan ge exempel på några traditioner och högtider som sker under sommaren. 

Arbetssätt

Presentera mål och syfte. Presentera vad en högtid och tradition är för något. Se filmen "Sommaren; årets traditioner och högtider" Diskutera vilka högtider och traditioner som presenterades. Börja göra ett gemensamt stort årshjul med traditionerna. Gör en stencil om högtiderna. 

 

Hösten

 Vecka 1

Elevsyfte: Att börja förstå vad som är speciellt för hösten. 

Elevmål: Att kunna prata och ge exempel på något som sker på hösten.  Kunna rita ett träd under hösten. 

Arbetsgång:

Presentera mål och syfte. Återkoppla till introlektionen. Prata om hösten. Går att utgå från en bild ur NO-puls (s 17) Skriv gemensamt en text om hösten. Färglägg höstbild. Klistra in text och bild i sugerboken. 

Titta på "varmt, kallt, mittimellan: höst" på SLI. Prata om det ni såg. Prata om vilka månader det är höst. Låt alla få en kopia av ett årshjul (alla månader). Klipp ut och klistra in i sugerboken. 

Vecka 2

Elevsyfte: Att veta hur löven ändrar färg under hösten.

Elevmål: Att kunna vilka färger löven har under hösten. Att kunna måla ett höstträd. 

Arbetsgång:

Presentera mål och syfte. Ta reda på vad eleverna har för förkunskap om höstlöven. Läs texten på s. 19 i NO-puls gemensamt. Sammanfatta gemensamt i en enkel faktatext. 

Måla en bild med tops på en "trädmall" med höstfärger. 

Vecka 3

Elevsyfte: Veta om växters livscykel

Elevmål:  Jag kan berätta om potatisens livscykel. Jag kan namnge potatisplantans olika delar. 

Arbetsgång:

Presentera mål och syfte.

Se "Vi lär oss om potatis" SLI. Prata och diskutera det ni sett. Läsa s. 26-27 i NO puls

Klippa och klistra ihop potatisens livscykel

Gå ineom potatisplantans olika delar och skriv potatisens olika delar i en stencil.

Gör stencilen 

Vecka 4

Elevsyfte: Lära sig om olika växter i naturen. 

Elevmål: Jag kan känna igen och namnge några vanliga svampar. Jag kan namnge svampens olika delar. 

Arbetsgång:

Presentera mål och syfte. Ta reda på förkunskaper. Ta upp giftiga och och ätliga svampar. Se filmen ... Gå igenom svampens delar. Gör boken om svampen. 

Repetera förra lektionen och gå ut i skogen och leta svampar. Låt en vuxen fota dom svampar ni hittar. De kan man använda för att skriva svamptexter senare. 

 

Höstens högtider 

Elevsyfte: Veta några traditioner som sker under hösten. 

Elevmål: Jag kan ge exempel på några traditioner och högtider som sker under hösten. 

Arbetsgång: 

Presentera mål och syfte. Påminn om vad en högtid och tradition är. Ta reda på elevernas förkunskaper. Se filmen  "Hösten; årets traditioner och högtider" Diskutera vilka högtider och traditioner som presenterades. Fortsätt fylla i det gemensamma stora årshjulet med traditionerna. Gör en stencil om högtiderna. 

 

Vecka 5 

Elevsyfte: Lära sig om olika djur i naturen 

Elevmål: Jag kan skriva vad ekorren äter, bor har för egenskaper och hur den er ut. Jag kan berätta några saker om ekorren. 

Arbetsgång: Presentera mål och syfte.

Gör enskilt eller i par en mentimeter om vad de kan om ekorren. Läs texten i NO puls s. 24-25. Skriv en gemensam faktatext. 

Se filmen "Ekorren, skogens akrobat" på SLI. Gör gemensam "fyrfältar" stencilen. Klistra in i sugerbook. Gör en till mentimeter om vad de kan om ekorren. 

 

Vecka 6-7

Elevsyfte: Lära sig om olika flyttfåglar i Sverige

Elevmål: Jag kan namnge några flyttfåglar. Jag kan ge några anledningar till varför fåglar flyttar.  

Arbetsgång: Presentera mål och syfte.

Läs s. 72 i PULS och diskutera texten. Diskutera begreppen art och revir. Prata om frågan: Varför tror ni att vissa fågelarter flyttar och andra inte? Gör arbetsbladet Fågelns olika delar.  

Läs gemensamt texterna om kråka och bofink. Dela ut pappret med meningar och klipp ut dem, klistra fast på ett färgat papper. Placera meningarna till rätt fågel. 

Skriv en faktatext om bofink, cirka fyra meningar. 

Se filmerna Runt i naturen: Flax. Vanliga fåglar, ovanliga fåglar och väldigt ovanliga fåglar. 

 

Vintern

Vecka 1

Elevsyfte: Att börja förstå vad som är speciellt för vintern. 

Elevmål: Att kunna prata och ge exempel på något som sker på vintern.  

Arbetsgång:

Presentera mål och syfte.Prata om vintern. Går att utgå från en bild ur NO-bok (s ?) Skriv gemensamt en text om vintern. Klistra in text och bild i sugerboken. 

Titta på "varmt, kallt, mittimellan: vinter" på SLI. Prata om det ni såg. Prata om vilka månader det är vinter. Låt alla få en kopia av ett årshjul (alla månader). Klipp ut och klistra in i sugerboken. 

 

Vecka 2

Elevsyfte: Att veta hur ett vinterträd ser ut.

Elevmål: Att kunna måla en vintertavla. 

Arbetsgång:

Presentera mål och syfte. 

Tejpa trädstammar med maskeringstejp. Måla över med blå vattenfärg plus ev lite glitter. Låt torka. Måla svarta fläckar på stammen.

 

Vecka 3

Elevsyfte: Att veta hur djuren anpassar sig till vintern.

Elevmål: Jag kan ge exempel på hur djur i Sverige anpassar sig till vintern.

Arbetsgång:

Presentera mål och syfte. 

Återkoppla till lektionen innan. Läs s. 56 i NO-boken. Titta på filmen Hur djuren klarar vintern på SLI. Gör igelkottsstencilen och klistra in i sugarboken.

 

Vecka 4

Elevsyfte: Lära sig om olika djur i naturen.

Elevmål: Jag kan skriva vad björnen äter, bor, har för egenskaper och hur den ser ut. Jag kan berätta några saker om björnen. 

Arbetsgång:

Presentera mål och syfte. 

Ta reda på förkunskaper. Läs texten i NO puls s.?

Se filmen "Björnens rike" på SLI. Gör gemensamt "fyrfältar" stencilen. Klistra in i sugarbook. Gör björnpyssel.

 

Vecka 5

Elevsyfte: Lära sig om olika djur i naturen.

Elevmål: Jag kan känna igen något spår. Jag kan rita ett djur och dess spår. 

Arbetsgång:

Presentera mål och syfte. 

Ta reda på förkunskaper. Läs texten i NO puls s.58-59. Skriv en gemensam faktatext om spår i snön. Gör stencilen där eleverna ska koppla ihop spår och djur. Klistra in i sugerbook tillsammans med texten. 

Repetera och påminn om det som gjordes lektionen innan. Titta på filmen om lodjursspår på biotopias hemsida. Rita ett eget djur och dess spår på stencilen. Gör stencilen "vem har varit här?". Sätt in i pärmen. 

 

Vecka 6

Elevsyfte: Lära sig om olika djur i naturen.

Elevmål: Jag kan se en film och ta ut fakta. Jag kan tillsammans men en kompis skriva en kort faktatext.. 

Arbetsgång:

Presentera mål och syfte. 

Modellera hur man forskar om alpackan. Se filmen Djurfakta: alpacka. skriv en faktatext på tavlan (digitalt). 

Eleverna delas in två och två. De får välja mellan älgen och järven. De ser filmen Djurfakta. Sen skriver de en faktatext. De som är starka får även hämta fakta från en text. De ska rita en bild till texten. 

 

Vecka 7

Elevsyfte:  Lära sig om olika djur i naturen.

Elevmål:  Jag kan skriva vad vargen äter, bor, har för egenskaper och hur den ser ut. Jag kan berätta några saker om vargen. 

Arbetsgång:

Presentera mål och syfte.

Återkoppla till tidigare lektioner om björn och järv (/älg). Fråga eleverna om vilka rovdjur vi har i Sverige. 

Titta på Vi lär oss om: de fyra stora rovdjuren.

Fokus: vargen. Läs om vargen i NO-boken s. 60.

Titta på Så här lever jag: vargen

Gör gemensamt "fyrfältar" stencilen. (Skriv en gemensam faktatext om vargen). Klistra in i sugarbook. Gör vargpyssel.

Vecka 8

Elevsyfte:  Lära sig om olika växter i naturen.

Elevmål:  Jag kan känna igen gran och tall. 

Arbetsgång: 

Vi går ut i närområdet och tittar på träd och kottar. Vi lär oss att känna igen gran och tall. Vi tittar på barrens och kottarnas utseende och jämför. Vi tittar i NO-boken på s.22 och repeterar.

 

Våren 

Vecka 1 

Elevsyfte: Att börja förstå vad som är speciellt för våren. 

Elevmål: Att kunna prata och ge exempel på något som sker på våren.  Kunna rita en vårbild. 

Arbetsgång:  

Våren introduktion: Se filmen på: https://urplay.se/program/193949-varmt-kallt-och-mittemellan-var. Samtala om vad ni såg.  Läs/lyssna till texten på s 68 och samtala om bilden. 

Gå ut och leta efter vårtecken i 20 minuter. Fota gärna. Skriv 3-5 meningar om vad som händer på våren.  Rita en vårbild. 

 

Vecka 2

Elevsyfte:  Lära sig om olika djur i naturen.

 

Elevmål:  Kunna vad fåglarna gör under våren. 

Arbetsgång: 

Ta reda på förkunskaper.  Läs texten i NO puls boken tillsammans s.70 - 71.  Skriv om vad fåglarna gör på våren och rita en bild till. 

Extrauppgift: 

·       Gå ut i naturen och leta efter fåglar.  

·       Lyssna på några fågelläten: https://sverigesradio.se/artikel/5693911 

·       Rita en fantasifågel.

Traditioner under våren 

Elevsyfte: Veta några traditioner som sker under våren. 

Elevmål: Jag kan ge exempel på några traditioner och högtider som sker under våren. 

Arbetssätt

 

Presentera mål och syfte. Presentera vad en högtid och tradition är för något. Se filmen "Våren; årets traditioner och högtider" Diskutera vilka högtider och traditioner som presenterades. Fortsätt på det gemensamma stora årshjulet med traditionerna. Gör en stencil om högtiderna.

 

Vecka 3

Elevsyfte:  Lära sig om olika djur i naturen.

 

 

Elevmål:  Kunna vad myrorna och fjärilarna gör under våren.

Arbetsgång: 

Ta reda på förkunskaper och läs texten i NO puls boken tillsammans s.74.  Se på djurverket på URplay, avsnittet om myror. Skriv en gemensam faktatext om myror och rita myror. Gör en gemensam myrstack på väggen och sätt upp myrorna i den.

 

Ta reda på förkunskaper och läs texten i NO puls boken tillsammans s. 75. Titta på film om fjärilar: https://www.sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%20%2059   

Rita/måla en fjäril och skriv några fakta om fjärilar. Sätt upp över er myrstack. 

 

Vecka 4

 

Elevsyfte:  Lära sig om olika växter i naturen.

Elevmål:  Jag kan  närmna några vårblommor och vet vad blommans olika delar heter. 

 

Arbetsgång:  

Ta reda på förkunskaper och läs texten i NO-boken tillsammans s.76.  Rita/måla en vårblomma och skriv ut blommans olika delar.
Stjälk, blad, kronblad, rot. Rita vårblommor och sätt upp på väggen vid er myrstack. 

 

Vecka 5

 

Våren avslut: kahoot 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3

Matriser

NO SO
Året runt

Har arbetat med
På väg att nå målet
Har uppnått målet
Jag kan namnge årets månader.
Jag kan namnge den månad jag fyller år i.
Jag kan namnge de fyra årstiderna.
Jag kan berätta något som är speciellt för varje årstid.
Jag kan namnge tre svenska högtider och i vilken årstid de infaller.
Jag kan ge exempel på hur något djur anpassar sig för olika årstider.
Jag kan namnge och känna igen minst tre svenska växter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: