Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig interaktion engelska åk 6

Skapad 2019-08-29 15:24 i Almtunaskolan Uppsala
Ett arbete för att träna den muntliga interaktionen i engelska. Övningar, lekar och rollspel/drama.
Grundskola 4 – 6 Engelska
En planering för att utveckla förmågorna att uttrycka sig muntligt i engelska, och använda sig av strategier för att förbättra kommunikationen.

Innehåll

Syfte

Utveckla språkliga strategier för att i muntlig kommunikation kunna göra sig förstådd samt förstå på engelska. I ett tryggt inlärningsklimat.

 

Kunskaper

Kunna uttrycka sig  med ord, fraser och meningar.

Kunna välja och använda strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.

 

Undervisning

Vi ska tillsammans träna på att samtala och prata med varandra på engelska, och då kunna kunna använda oss av olika strategier. Det ska vi göra i lekar och rollspel: 

 • "Guess the word"
 • "In other words"
 • "Speed dating"
 • "Board games"
 • "Topic cards"
 • "Mingel med rollspelskort"
 • Dramatiseringar (korta sagor och dialoger).
 • "Talk show"
 • "Hot chair"

Inför nya aktiviteter/övningar diskuteras syfte. Efter varje övning utvärderas övning med eleverna; Vad lärde jag mig? Hur tyckte jag att det var? Vill jag göra detta igen? Vad kan förbättras eller förändras? Detta kan exempelvis göras med en "Exit ticket".

Bedömning 

Se också bedömningsmatris nedan.

 Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • hålla igång en konversation tillsammans med en kamrat utifrån ett givet ämne.
 • använda strategier för att förstå andra och göra dig förstådd

Detta kommer jag att bedöma genom att lyssna på dig och en kamrat/liten grupp när ni pratar om, och ställer frågor om ett givet ämne (ges på samtalskort).

Jag kommer också att bedöma din förmåga att använda strategier, i en uppgift som heter "Ask me! Tell me! (Skolverkets bedömningsstöd). Detta gör du tillsammans med en kamrat.

 

Uppgifter

 • Homework w 47

 • Homework w 47

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan,
  Gr lgr11
 • svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad,
  Gr lgr11
 • svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,
  Gr lgr11
 • tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6

Matriser

En
Muntlig interaktion

Kunskapskrav i slutet av år 6

Genom undervisningen i engelska ska eleverna få utveckla sina förmågor att formulera sig och kommunicera i tal, använda språkliga strategier för att göra sig förstådda, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
F
E
C
A
Uttrycka sig muntligt
Enkelt och begripligt.
Enkelt och relativt tydligt.
Enkelt och tydligt. I någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Strategi för interaktion
Någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Några olika strategier.
Flera olika strategier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: