Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grovplanering Idrott och hälsa HT19

Skapad 2019-08-29 15:48 i Vretaskolan Östhammar
Grundsärskola 3 – 9 Idrott och hälsa
Vi vet att fysisk aktivitet har många gynnsamma fördelar. I undervisningen i ämnet, idrott och hälsa, kommer vi därför träna på förmågor att röra sig i olika former samt hur vi socialt kan vara mot varandra i idrottsliga sammanhang. Denna planering gäller v. 36 - 51, med möjlighet till viss justering.

Innehåll

Syfte

Syftet med höstens undervisning i ämnet Idrott och hälsa är att eleverna ska ges förutsättningar till att utveckla förmågan att:

 • Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.
 • Vistas i olika utemiljöer under olika årstider.
 • Skapa tilltro till sina egna fysiska- och sociala förmågor.

 

Målen med undervisningen

Målen med höstens undervisning i ämnet Idrott och hälsa är:

 • Att eleven ska utveckla olika grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra.
 • Att lära sig enkla lekar och danser och deras regler.
 • Takt och rytm i danser och rörelse till musik.
 • Att orientera sig i närmiljö och enkla kartors uppbyggnad.
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
 • Att lära sig skillnaden och nyttan/riskerna med styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning samt mental träning.
 • Att lära sig lekar och rörelser i vattnet. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.

 

Arbetssätt

Vi kommer att jobba mot undervisningens mål genom att:

 • Leka lekar.
 • Testa olika sporter.
 • Följa instruktioner och regler. 
 • Testa enkla danser.
 • Öva på att orientera sig med enkelt uppbyggda kartor. 
 • Teoretiskt och praktiskt öva på skillnaden mellan styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning.

.

Undervisningen bygger på att eleven deltar aktivt i de aktiviteter vi genomför.

 

Bedömning

Elevernas förmågor kommer att bedömas utifrån kunskapskraven i läroplanen.

 

Grovplanering HT19

 36 - 37 Utomhus

Multibrännboll 

 

38 Utomhus

Lek 

 

39 - 41 Utomhus

Orienteringsteori (Inne, utan ombyteskläder)

Orientering 

Orientering 

 

42 - 43 Inomhus

Lekar och spel

 

44 HÖSTLOV

 

45 Teori (inget ombyte): Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning.

46 Idrott inomhus med ombyte. Vi testar olika former av styrketräning och rörlighetsträning.

47 Idrott inomhus med ombyte. Vi fortsätter att testa olika former av styrketräning och rörlighetsträning.

48 Idrott inomhus med ombyte. Vi testar någon forma av konditionsträning.

 

49 - 50 Inomhus med ombyte

Olika danser

 

51 

Teori: hantering av nödsituationer i och vid vatten.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: