Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2019-08-29 16:05 i Prästängsskolan Lunds för- och grundskolor
Här är målen, undervisningen och bedömning för Matteborgen 4A.
Grundskola 4 – 6 Matematik
Matematik är ett spännande och roligt ämne att jobba med. I vår bok, Matte Direkt Borgen 4A och 4B, kommer vi att jobba med att lära oss att lösa olika matematiska problem.

Innehåll

Mål:

Taluppfattning:

När du har arbetat med detta ska du:

- kunna läsa och skriva tal 0-10 000

- förstå vårt talsystem

- kunna ordna tal efter storlek

- kunna läsa av och sätta ut tal på en tallinje

- kunna avgöra om ett tal är jämnt eller udda

Addition och subtraktion:

När du har arbetat med detta ska du:

- förstå hur addition och subtraktion hör ihop

- veta hur likhetstecknet används

- kunna addera och subtrahera inom talområdet 0-10000

- kunna använda addition och subtraktion när du löser textuppgifter

Geometri:

När du har arbetat med detta ska du:

- känna till något om hur man mätte längder förr

- kunna mäta och rita sträckor

- kunna uppskatta och mäta längder

- kunna växla mellan olika längdenheter

- känna till egenskaper och namnet på några geometriska objekt

- kunna rita rektanglar, kvadrater och trianglar med givna mått

- kunna räkna ut figurers omkrets

Multiplikation och division:

När du har arbetat med detta ska du:

- förstå hur addition och multiplikation hör ihop

- kunna multiplicera med hela tiotal och hundratal, till exempel 5 x 60 och  5  x 600

- kunna multiplicera tal som 3 x 47 och 2 x 536

- förstå hur multiplikation och division hör ihop

- kunna använda kort division (utan minnessiffra)

- kunna välja rätt räknesätt för att lösa en textuppgift

Tabeller och diagram:

När du har arbetat med detta ska du kunna:

- hämta fakta ur tabeller

- ordna fakta i en tabell

- läsa och förstå stapeldiagram

- göra en avprickningstabell

- rita stapeldiagram

Tid:

När du har arbetat med detta ska du:

- kunna räkna med dygn och veckor

- förstå olika sätt att skriva datum.

- omvandla timmar till minuter och minuter till timmar.

- förstå olika sätt att ange klockslag

- Räkna ut tid mellan klockslag

- använda en tidtabell

Bråk:

När du har arbetat med detta ska du kunna:

- skriva bråk med siffror

- jämföra olika bråk

- avgöra storlek på del av helhet

Bedömning

 Bedömning sker när du arbetar:

 • muntligt vid genomgångar.
 • skriftligt på lektionerna.

samt dina resultat på diagnoser, prov och lärarens observationer. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: