Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO-Biologi/kemi "Vatten, vattnets kretslopp och luft.

Skapad 2019-08-29 16:08 i Bårslövs skola Helsingborg
En pedagogisk planering för Vattnets kretslopp i Helsingborg.
Grundskola 6 NO (år 1-3) Kemi
Vatten är grunden för allt liv på jorden. Allt som lever är beroende av vatten. Det mesta av vattnet som finns på jorden kan vi inte dricka för att det är för salt. Men vad är vatten gjort av? Vi kommer att lära oss om vattnet på vår planet, atomer, molekyler, vattnets olika former, vattnets kretslopp, samt vattenrening och luftens olika gaser.

Innehåll

Varför ska vi lära oss om vatten och luft?

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och världen som vi lever i. Med kunskaper i kemi har du verktyg för att göra kloka val som bidrar till en hållbar miljö. När vi kan begrepp och modeller som hör till kemi är det enklare att ställa frågor och samtala om t.ex. vad ett moln är, vad som händer i ett vattenverk och vilka gaser som finns i luft.

 

Bland annat det här kommer du att få möjlighet att lära dig:

 

 • vad vattenmolekylen består av
 • vattnets olika former
 • vattnets kretslopp och de begrepp som hör ihop med detta
 • att vissa ämnen kan lösas i vatten
 • betydelsen för växter att ämnen kan lösas i vatten
 • var vattnet i kranen kommer ifrån
 • vart vattnet vi använt tar vägen
 • vad luft är
 • hur människan kan påverka vatten och luft

 

Viktiga begrepp: atmosfär, atom, molekyl, avdunstning, fast form, flytande form, gasform, grundvatten, kondensering, kretslopp, föroreningar, lösningsmedel, molekyl, nederbörd, reningsverk, saltvatten, smälta, sötvatten, vattentorn, vattentäkt, vattenverk, vattenånga, växthusgas.

 

Så här kommer vi att jobba...

Vi kommer att:

 • läsa texterna i kapitlet "Vatten-Något vi inte klara oss utan"
 • svara på frågor då arbetar vi enskilt, i par och i grupp med olika uppgifter
 • titta på film
 • skriva frågor och svar till skriften "Vattnets kretslopp i Helsingborg".
 • samtala om t.ex. vad ett moln är, vad som händer i ett vattenverk och vilka gaser som finns i luft, både i helklass och i mindre grupper

 

Elevinflytande

Genom ditt deltagande på lektionerna påverkar du samtalsklimatet och diskussionernas kvalitet.

 

Du visar dina kunskaper och förmågor genom att…

Du deltar i samtal och svarar på frågor. När du svarar beskriver du noga och ibland gör du kopplingar mellan det vi pratar om och liknande saker som du redan känner till.

Du söker svar i faktatexterna i skriften "Vattnets kretslopp i Helsingborg" och använder och förstår begreppen som hör till.

Du har svarat på frågorna i stencilhäftet "Vatten-något vi inte klarar oss utan".

Svara omsorgsfullt på uppgifterna i en skriftlig diagnos

 

Förmågor som vi tränar på är:

• att använda kunskaper i kemi för att granska information och ta ställning i frågor som rör samhället

• använda kemins och biologins begrepp för att beskriva och förklara

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6

Matriser

NO Ke
Vattnets kretslopp åk 6

Nivå 1
Nivå 2
Vattnet kemiska sammansättning och olika former, begrepp
Känna till att vatten består av syre och väte. Känna till att vatten kan uppträda i olika former.
Kunna skriva vatten som H2O. Kunna begreppen gas, fast och flytande. Kunna ett par av begreppen avdunstning, kondensering, stelna och smälta.
Vattnets kretslopp
Förstå vattnets kretslopp.
Med viss hjälp kunna redogöra för vattnets kretslopp.
Vattenrening
Med stöd översiktligt kunna berätta om vattnets rening i reningsverk.
Kunna berätta om vattnets rening i reningsverk, med visst stöd.
Lösningar och blandningar
Känna till att ex.vis salt och socker löser sig i vatten.
Känna till att salt och socker löser sig i vatten, och att ex vis olja inte gör det.
Luftens kemiska sammansättning
Känna till att luft består av olika gaser.
Kunna att syre är en av luftens gaser.
Några egenskaper hos luft
Kunna ge en förklaring till hur man vet att luft finns.
Kunna ange några egenskaper hos luft såsom motstånd och lufttryck.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: