Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pelle Svanslös

Skapad 2019-08-29 16:24 i Kvarngärdesskolan Uppsala
Grundskola 3 Musik Svenska som andraspråk Bild SO (år 1-3) Engelska Svenska
Du kommer att få lära känna Pelle Svanslös och hans vänner. Du kommer också att få lära dig lite om Uppsala.

Innehåll

Undervisning

Vi kommer att:

 

 

 • använda oss av Pelle Svanslös i värdegrundsarbetet
 • lära oss om Pelle Svanslös, hans vänner och deras stad Uppsala. 
 • lyssna på Pelle Svanslös vid högläsning och läsa i par eller enskilt.
 • öva på att använda beskrivande egenskapsord och skriva utbyggda meningar
 • skriva beskrivande texter och illustrera dem.
 • se på film
 • skapa bilder med olika tekniker
 • göra en Pelle Svanslös- vandring
 • titta på kartor, jämföra med verkligheten och prova på att göra egna.
 •  sjunga Pellesånger
 •  berätta om Pelle på engelska

 

Du ska kunna:

 

 • ge Pelle och hans vänner råd i värdegrundsfrågor
 • känna till något om Pelle och om Uppsala
 • skriva en text som beskriver hur någon är.
 •  följa instruktiner och prova olika tekniker för bildframställning.
 •  delta i unison sång
 •  våga prova att berätta på engelska

 

Du kan visa att du kan genom att:

 

 • du deltar i samtal och är aktiv under lektionerna
 • skriva egna texter
 • gör bilder

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: