Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pelle Svanslös

Skapad 2019-08-29 16:24 i Kvarngärdesskolan Uppsala
Grundskola 3 Engelska SO (år 1-3) Svenska Svenska som andraspråk Musik Bild
Du kommer att få lära känna Pelle Svanslös och hans vänner. Du kommer också att få lära dig lite om Uppsala.

Innehåll

Undervisning

Vi kommer att:

 

 

 • använda oss av Pelle Svanslös i värdegrundsarbetet
 • lära oss om Pelle Svanslös, hans vänner och deras stad Uppsala. 
 • lyssna på Pelle Svanslös vid högläsning och läsa i par eller enskilt.
 • öva på att använda beskrivande egenskapsord och skriva utbyggda meningar
 • skriva beskrivande texter och illustrera dem.
 • se på film
 • skapa bilder med olika tekniker
 • göra en Pelle Svanslös- vandring
 • titta på kartor, jämföra med verkligheten och prova på att göra egna.
 •  sjunga Pellesånger
 •  berätta om Pelle på engelska

 

Du ska kunna:

 

 • ge Pelle och hans vänner råd i värdegrundsfrågor
 • känna till något om Pelle och om Uppsala
 • skriva en text som beskriver hur någon är.
 •  följa instruktiner och prova olika tekniker för bildframställning.
 •  delta i unison sång
 •  våga prova att berätta på engelska

 

Du kan visa att du kan genom att:

 

 • du deltar i samtal och är aktiv under lektionerna
 • skriva egna texter
 • gör bilder

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: