Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi- boken om biologi

Skapad 2019-08-29 16:40 i Prästängsskolan Lunds för- och grundskolor
Detta är en planering utifrån boken om Biologi. Matrisen är gjord utifrån HEJA.
Grundskola 4 – 6 Biologi NO (år 1-3)
Vi kommer att arbeta med olika grundläggande delar inom Biologi.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

I biologikapitlet om växter har du möjlighet att utveckla förmågan att... 

 • göra undersökningar
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara hur saker hänger ihop i naturen.

 

Du ska kunna svara på frågorna som är nedanför:

Kapitel 1

Vad är biologi?

Hur vet vi det vi vet idag?

Hur kan man sortera växter och djur?

Vad är viktigt att tänka på när man gör en undersökning?

Kapitel 2

Varför ser växterna ut som de gör?

Hur gör växter för att klara av leva på olika ställen?

Hur får en växt näring så att den kan växa?

Hur får växterna barn?

Vad kan människorna använda växterna till? Är det skillnad hur de används idag och hur de användes förr?

Vad är viktigt att tänka på när man gör ett växt experiment?

Arbetssätt

För att kunna svara på frågorna som är ovan så ska du få

- odla fram ärtskott och dokumentera vad som sker över tid.

- göra ett ekosystem i miniatyr

- Läsa, diskutera och arbeta självständigt och i grupp

-Se film om växter

(Detta kommer vi att göra både enskilt, par och i grupp).

Bedömning

 

Jag dokumenterar din kunskap under arbetets gång

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

NO Bi
NO 4-6 biologi

Ämnesmatris NO 4-6

På väg mot nivå 1
Nivå 1
Naturvetenskpaliga diskussioner
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker om energi, teknik, miljö, hälsa, samhälle, naturbruk och ekologisk hållbarhet så att diskussionerna går framåt på ett ganska bra sätt.
Söka information i olika källor
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen och källorna kan användas.
Använda information
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett ganska bra sätt till situationen.
Planera undersökningar
Du kan göra enkla fältstudier och undersökningar med hjälp av planeringar. Du hjälper till med att komma på enkla frågor och planeringar som fungerar att arbeta utifrån.
Använda utrustning
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i undersökningar.
Jämföra resultat
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader kan bero på.
Vidareutveckla undersökningar
Du hjälper till att ge förslag som kan göra undersökningen bättre.
Dokumentera undersökningar
Du kan visa på ett enkelt sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Kunskaper i biologi
Du har baskunskaper i biologi.
Biologiska samband
Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i biologin.
Biologins begrepp
Du använder biologins begrepp på ett ganska bra sätt.
Ekologi
Du kan ge exempel på och beskriva hur människor behöver naturen och hur människor påverkar naturen. Du beskriver hur det hänger ihop med organismers liv och med hur ekologin fungerar.
Naturvetenskapliga upptäckter
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för människan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: