Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartkunskap och Europas regioner

Skapad 2019-08-29 16:41 i Friskolan Asken Grundskolor
Ett arbetsområde om kartkunskap och jordens biomer
Grundskola 6 – 7 Geografi
I en kartbok kan du få reda på många olika saker om hur t ex världen ser ut, vilka klimatområden det finns, var människor bor, vad de lever av och mycket annat. Du ska under detta arbetsområde få lära dig vilken stor nytta du kan ha av att tolka kartboken och känna till de olika regionerna i Europa.

Innehåll

Rogers förväntade mål efter arbetsområdet

 • Du ska bli väl förtrogen med hur du hittar i en kartbok och känna till att det finns olika kartor med olika information.
 • Du ska kunna enkla geografiska begrepp och kunna använda dem.
 • Du ska känna till de olika regionerna i Europa samt deras naturtyper, människor, näringar, naturresurser mm

För att nå mina förväntade mål kommer du att

 • Göra olika övningar med kartboken som grund.
 • Följa serien Geografens testamente och därefter läsa gemensamt och enskilt om de olika regionerna och hur det hänger ihop med djur, klimat och olika livsvillkor för människorna som bor där.
 • Medverka i gruppdiskussioner.
 • Skriva ett häfte med sammanfattningar om de olika regionerna.

Vad jag kommer att bedöma

 • Dina kunskaper om kartboken och geografiska begrepp.
 • Dina kunskaper om de olika förhållandena i de olika regionerna i Europa.

Hur kommer jag att bedöma

 • Jag kommer att bedöma på vilket sätt du nått mina mål genom att läsa ditt häfte om Europas regioner och bedöma det utifrån betygskriterierna.
 • Ett mindre prov i kartkunskap.

Matriser

Ge
Matris Geografi Klimat/kartkunskap

Analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Livsmiljöer
Hur ser naturen ut? Vilka stora städer och stadsregioner finns?
Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap i Europas olika regioner.
Eleven har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap i Europas olika regioner
Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap i Europas olika regioner

Utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Hur har människorna i Europa påverkats av naturen och naturtillgångar?
I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap.
I resonemangen beskriver eleven förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap.
I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap.
Var någonstans bor flest människor och varför bor de just där?
I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver eleven förhållandevis komplexa samband mellan naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Begrepp
Exempel på begrepp: Region, Naturtillgång, klimat, odling, kultur mm
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.

Göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Kartkunskapen!
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: