Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åsö Grundskola 8G/8H Matematik Taluppfattning

Skapad 2019-08-29 17:33 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Kap.1 Tal
Grundskola 7 – 9 Matematik
Vi kommer att jobba med Tal-Kap.1 i Y,boken under V.34 43-

Innehåll

Innehåll

Tidsplan i tabellform:

 

V

Måndag

Tisdag

Onsdag

Fredag

Läxa

34

intro

intro

Skolfoto

1.1 Räkna med bråk

Följ planeringen

35

1.1 Räkna med bråk

1.2 Addition och subtraktion av bråk

1.2 Addition och subtraktion av bråk

1.3 Multiplikation av bråk

Följ planeringen + läxa 1

36

1.3 Multiplikation av bråk

1.3 Multiplikation av bråk

1.4 Division av bråk

Räkna med kod

Följ planeringen + läxa 2

37

1.5 Potenser

1.5 Potenser

åsöjoggen

1.6 Tiopotenser

 

Följ planeringen + läxa 3

38

1.6 Tiopotenser

 

Blandade uppgifter

Blandade uppgifter

Blandade uppgifter Diagnos kap 1

Följ planeringen + läxa 4

39

Träna Tal

/Utveckla tal

Träna Tal

/Utveckla tal

Träna Tal

/Utveckla tal

Räkna med kod

 

40

Förmågorna i fokus

Förmågorna i fokus/samtalsdag

Förmågorna i fokus

Räkna med kod

 

41

Samtalsdag

Repetition och övningsprov

Repetition och övningsprov

Repetition och övningsprov

 

42

Prov kap1

Problemlösning

Problemlösning

Räkna med kod

 

43

Problemlösning

Problemlösning

Räkna med kod

Förmågorna i fokus

 

 

Arbetsform

·         Vi kommer att ha genomgångar och diskutera uppgifter enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·         Vi kommer att ha räkning, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·         Vi kommer att lösa matematiska problem, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·         Vi kommer titta på samt värdera olika strategier och metoder för att lösa matematiska problem.

 

Litteratur:

Matematikboken Y kapitel 1, Matte.se filmer

 

Bedömning

·         Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området.

·         Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar.

·         Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort.

·         Detta gör vi genom skriftliga prov och

·         Redovisningar (muntligt och skriftligt) under lektionerna, till exempel problemlösning

 

 

Mål

Genom undervisningen i matematik ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

·         formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. (Problemlösning)

·         använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. (Begrepp)

·         välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. (Metod)

·         föra och följa matematiska resonemang genom att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Resonemang och kommunikation)

Ev. ämnesspecifika tillägg.

Här bifogas eventuella ordlistor eller annat ämnesspecifikt som hör till planeringen och momentet.

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: