Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svensk stormaktstid

Skapad 2019-08-29 17:34 i Ängsnässkolan Huddinge
Vi kommer att arbeta med den tid då Sverige var som störst och mäktigast. Sveriges stormaktstid varar mellan åren 1611-1718. Momentet pågår från v. 45-51.
Grundskola 6 Historia

Sverige är ett relativt litet land i utkanten av det som är Europa. Under 1600-talet lyckades Sverige ändå att bli ett av Europas största och mäktigaste länder. Hur kunde detta ske och hur påverkade det Sverige, befolkningen där och övriga Europa?

Innehåll

Syfte

Syftet med arbetsområdet är att ge er kunskap om Stormaktstiden, viktiga händelser och gestalter. Ni kommer att få kunskap om förändringar som skedde under tidsepoken religiösa och politiska och hur de kan ses idag.

Arbetsgång

Vi kommer att läsa texter, svara på frågor, se film och diskutera tillsammans.  

Vi kommer att besöka Livrustkammaren och få en guidning kring Stormaktstiden. 

Bedömning

Vi kommer att ha ett prov i slutet av arbetsområdet som bedöms. Jag bedömer då:

 • Era kunskaper om Stormaktstiden, händelser och personer från perioden.
 • Era resonemang om orsaker och konsekvenser till förändringar som då sker.
 • Hur saker så som politik och levnadsvillkor förändras över tid.
 • Hur perioden har påverkat och syns i vår tid.
 • Er förmåga att använda relevanta ord för området.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Stormaktstiden

På väg
E
C
A
Tidsperioder
Du har ännu inte visat att du förstått begreppet tidsperiod och behöver öva mer på Stormaktstidens historiska förhållanden, skeenden och gestalter.
Du har grundläggande kunskaper om Stormaktstidens historiska förhållanden, skeenden och gestalter.
Du har goda kunskaper om Stormaktstidens historiska förhållanden, skeenden och gestalter.
Du har mycket goda kunskaper om Stormaktstidens historiska förhållanden, skeenden och gestalter.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
Du har inte visat exempel på enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker och konsekvenser av saker så som samhällsförändringar, och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker och konsekvenser av saker så som samhällsförändringar, och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du för utvecklade och relativt välunderbyggda resonemang om orsaker och konsekvenser av saker så som samhällsförändringar, och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du för välutvecklade och välunderbyggda resonemang om orsaker och konsekvenser av saker så som samhällsförändringar, och människors levnadsvillkor och handlingar.
Undersöka utvecklingslinjer
Du behöver bli säkrare på hur du undersöker hur levnadsvillkor och politik har förändrats över tid och på att beskriva enkla samband mellan olika tidsperioder.
Du undersöker hur levnadsvillkor och politik har förändrats över tid och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Du undersöker hur levnadsvillkor och politik har förändrats över tid och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Du undersöker hur levnadsvillkor och politik har förändrats över tid och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Utvecklingslinjers påverkan av samtiden
Du visar inte hur dessa saker påverkar vår samtid. Du motiverar inte dina tankar med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Du visar på hur dessa saker påverkar vår samtid. Du motiverar dina tankar med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Du visar på hur dessa saker påverkar vår samtid. Du motiverar dina tankar utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Du visar på hur dessa saker påverkar vår samtid. Du motiverar dina tankar välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Historiska begrepp
Du behöver öva på att använda historiska begrepp.
Du använder när du talar och skriver om historiska förhållanden, händelser och gestalter ord och begrepp som hör till området på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder när du talar och skriver om historiska förhållanden, händelser och gestalter ord och begrepp som hör till området på ett relativt väl fungerande sätt.
Du använder när du talar och skriver om historiska förhållanden, händelser och gestalter ord och begrepp som hör till området på ett välfungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: