Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uteperiod Idrott &hälsa åk 6

Skapad 2019-08-29 19:41 i Frötuna skola Norrtälje
Grundskola 6 Idrott och hälsa
Vi startar terminen med att ha idrott utomhus. Vi kommer att ha friidrott, orientering och andra spel & lekar.

Innehåll

Tidsperiod

 • v. 34-39

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

 • Genom friidrotten tränar vi olika motoriska förmågor såsom att springa, hoppa och kasta.
 • Genom orienteringen tränar vi på att läsa kartor och tyda karttecken samt att orientera oss i närområdet.
 • Genom olika lekar & aktiviteter tränar vi även samarbete, kroppskontroll, kondition, styrka, bollsinne, hänsynstagande med mera. 

 

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

 • Delta och gör ditt bästa på alla aktiviteter.
 • Var aktiv både på de teoretiska och de praktiska delarna av orientering. Du kommer att få genomföra orienteringen kring skolans närområde på egen hand, och ditt resultat blir en del av bedömningen inför betyget.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  E 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
  Idh  C 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  C 6
 • Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  C 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
  Idh  A 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  A 6
 • Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: