Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Urtiden och forntiden

Skapad 2019-08-29 19:51 i Nödingeskolan Ale
I det här temaområdet kommer du få arbeta med urtiden och forntiden.
Grundskola 3 Biologi SO (år 1-3) Teknik NO (år 1-3) Svenska
Vi startar med Big Bang och avslutar med järnåldern. Vi kommer få veta mer om hur livet på jorden började och hur djur och människor utvecklats.

Innehåll

 

Undervisning

För att du ska ha möjlighet att lära dig allt det här kommer du få:

 • se på filmer, bilder och bildspel
 • lyssna på historiska berättelser
 • läsa faktatexer
 • skriva egna faktatexter
 • skapa egna bilder och bygga/konstruera något som har koppling till temat
 • leta spår av forntiden i vår närhet

Bedömning

Efter avslutat temaarbete ska du kunna:

 • beskriva hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen.
 • berätta lite om människans och jordens tidiga historia.
 • ge exempel på människans levnadsvillkor under någon historisk period.
 • ge exempel på några viktiga händelser/upptäckter som har drivit utvecklingen framåt.
 • känna till tidsbegreppen urtid, istid, stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: