Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på No 4, kap 1 Skogen

Skapad 2019-08-29 20:14 i Rotskärsskolan F-6 Älvkarleby
Under august-september kommer vi läsa om skogen. Vi utgår från Koll på No 4.
Grundskola 4 Biologi

Skogen i Sverige. Skogens alla invånare. Näringskedja. Nedbrytning i skogen.Vad blir det av döda djur? Samarbete i skogen - svampar och träd. Skogens växter och bär.Myror på marken. Rovdjur och bytesdjur. Får jag elda var jag vill i skogen? Allemansrätten. Skyddade områden. Det och mycket mer kommer vi att veta när har läst färdigt området.

Innehåll

Arbetsområde och arbetssätt

Vi utgår från Koll på NO 4 och läser om skogen och  allemansrätten 

Vi kommer att läsa faktatexter, se på film, ha diskussioner samt arbeta med arbetsblad.

Vi kommer att arbeta med området under de första veckorna av höstterminen.

 

Mål för dig som elev

 • Du som elev ska:
 • veta vad som menas med lövskog, barrskog och blandskog
 • kunna berätta hur löv och döda djur bryts ner
 • känna till namnet på några träd, bär och svampar
 • kunna ge exempel på näringskedjor i skogen
 • veta vad människan använder skogen till
 • veta vad allemansrätten innebär för dig
 • veta vad ett bytesdjur och ett rovdjur är

 

Bedömning

Din lärare kommer att bedöma din förmåga att:

 • Förklara och beskriva 
 • Samtala
 • Söka och använda information

Du kommer att få visa dina förmågor under arbetets gång, men även på ett prov samt genom dina dokumentationer i ditt arbetshäfte.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6

Matriser

Bi
Koll på NO 4 - Skogen

Behöver utveckla dina kunskaper.
Du skall träna vidare för att nå detta delmål.
Du har grundläggande kunskaper kring arbetsområdets mål.
Dina kunskaper motsvarar betyget E.
Du har mer utvecklade kunskaper kring arbetsområdets mål.
Dina kunskaper motsvarar mer än betyget E.
Veta vad som menas med lövskog, barrskog och blandskog.
 • Bi  4-6
 • Bi  E 6
 • Bi  E 6
Kunna berätta om hur löv och döda djur bryts ner.
 • Bi  4-6
 • Bi  E 6
 • Bi  E 6
 • Bi  E 6
Känna till namnen och utseende på några vanliga träd, bär och svampar.
 • Bi  4-6
 • Bi  E 6
 • Bi  E 6
 • Bi  E 6
Kunna ge exempel på näringskedjor i skogen.
 • Bi  4-6
 • Bi  E 6
 • Bi  E 6
 • Bi  E 6
Känna till några rovdjur och bytesdjur.
 • Bi  4-6
 • Bi  E 6
 • Bi  E 6
 • Bi  E 6
Veta vad människan använder skogen till och ge exempel på detta.
 • Bi  4-6
 • Bi  4-6
 • Bi  E 6
 • Bi  E 6
 • Bi  E 6
Kunna förklara vad som menas med allemansrätten och ge några exempel på detta.
 • Bi  4-6
 • Bi  E 6
 • Bi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: