Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Moderna språk 2 - franska

Skapad 2019-08-30 08:31 i Staffangymnasiet Hälsinglands utbildningsförbund, GY
Gymnasieskola Moderna Språk - Franska
Ämne: Moderna språk Moderna språk på Staffangymnasiet innebär följande språk: franska, spanska och tyska. Kunskaper i flera språk ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i ett globaliserat studie- och arbetsliv. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet moderna språk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i målspråket och omvärldskunskaper. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga.

Innehåll

 

Undervisningen i ämnet franska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla 

följande:
 

1. Förståelse av franska i tal och skrift samt förmåga att tolka innehållet.

 

2. Förmåga att formulera sig och kommunicera på franska i tal och skrift.

 

3. Förmåga att använda språkliga strategier i olika sammanhang. 

 

4. Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och situationer.

 

5. Förmåga att diskutera och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella

företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.

 

 

Kursinnehåll
Kommunikationens innehåll
 

• Personlig information; ämnesområden som är välbekanta för eleverna; vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser; åsikter, känslor och erfarenheter.

 

• Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket

används.
 

Reception (höra och läsa)

 

• Tydligt talat språk och enkla texter som är instruerande, beskrivande och kontaktskapande.

 

• Dialoger, intervjuer och samtal.

 

• Berättelser, filmer, sånger och dikter.

• Information och meddelanden.

 

• Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang. 

 

• Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från internet och andra medier.

 

• Språkliga företeelser, till exempel uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och

interpunktion samt fasta språkliga uttryck. 
 

Produktion och interaktion

 

• Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar. Samtal och skrivande för kontakt och kommunikation.

 

• Strategier t ex omformuleringar, frågor, och stödjande fraser för att lösa språkliga problem i samtal och skriftlig kommunikation samt
för att delta i och bidra till samtal.

 

• Språklig säkerhet när det gäller till exempel uttal och intonation, artighetsfraser och andra

fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer. Tydlighet.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: