Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tvets förskola trädet, Fröet 2019/2020

Skapad 2019-08-30 10:08 i Tvets förskola Orust kommun
Titel på temat/projekt
Förskola
Vi på Tvets förskola har detta år valt att arbeta med temat ”Skogen”. Vi kommer att arbeta i tre grupper där de yngre barnen är ”Fröna”, mellangruppen ”Kottarna” och de äldre barnen ”Löven”. I de olika grupperna kommer olika områden och läroplansmål att stå i fokus. ...

Innehåll

 

NULÄGESBESKRIVNING: Var är vi?


 

Hösten kom fort och många nya barn kom till oss. Vi började också med nya grupper där vi valde på Fröet att få arbeta med de allra minsta barnen som vi kallar för våra Frön. Det viktigaste för oss var att skapa trygghet i gruppen och det gjorde vi bäst genom att arbeta med våra dagliga rutiner som t.ex vid blöjbyten, barnens egna platser vid bordet i matsalen när vi skulle äta, genom att gå med bara några barn ut till hallen för påklädning när vi skulle gå ut,våra samlingar när klockan ringer och barnen själva hämtar sin kudde för att sätta sig i ringen, att börja med samma sång ”Godmorgon.....” vid samlingen och att avsluta med samma sång ”jag öppnar fönstret.....” När vi varje dag åt våra äpple vid fruktstunden så blev det självklart att vi startade med hösten och äpplet.....Då det fylldes på med flera barn så fortsatte vi att arbeta med våra rutiner, för som sagt i rutiner blir man trygg.....


VÅRA MÅL: Vart ska vi?
”Gubben Höst tänk nu målar han björken i gult.......” Vi har valt att arbeta med SKOGEN som ett gemensamt tema på Tvet’s Förskola. Där kommer vi att hälsa på hos Ekorren, Haren, Räven, Älgen och kanske vi går till berget och lyssnar om trollen har fest....Det är en lång väg till skogen och för riktigt små barn är det jobbigt att gå med sina små ben, lära sig att klättra över och under, gå på ojämn mark och känna hur det luktar i skogen. Det är barnen som får välja takten och på vägen dit så händer det mycket saker, som t.ex fotspår i gräset, någon har flyttat in i fågelholken, en kotte som någon har ätit upp fröna på VEM kan det vara? Kanske vi kommer upp i skogen till våren då vi har haft tid på oss att träna och gå. Det viktigaste är att vi har roligt med barnen och att det ska finnas tid att utforska och upptäcka....I våran skog finns det mycket att upptäcka, höga, smala och tjocka träd, långa och korta träd,  blommor av många olika slag och vi kan också följa årstiderna vad som händer i våran skog på våren, sommaren, hösten och vintern.....Det är också viktigt att lära sig hur vi är i våran skog, att vi ibland får smyga så vi inte skrämmer djuren och att inte ropa högt.....

 

 

Omsorg, utveckling och lärande

Vi kommer att arbeta med våra djur i skogen, alla växter och hur rädda vi ska vara om våran skog och natur, lära oss att gå till skogen på ojämn mark.....Vi vill ge barnen möjlighet att skapa och möta naturen på ett glädjefullt sätt. Genom vårt tema ges barnen möjlighet att utforska och uppleva naturen med kroppen och alla sinnen. 

 

 

 

 

UTVÄRDERING - hur blev det

UTVÄRDERING – hur blev det?

 

NORMER OCH VÄRDEN

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskligà rättigheterna……

1.Har gruppen nått målen?

Ja, då vi i vår planering valt att arbeta med att få gruppen trygg.

2.Framgångsfaktorer som bidragit till måluppfyllelse, vilka metoder/arbetssätt blev framgångsrika?

Genom att vi varje dag har skapat rutiner i olika aktiviteter. Som t.ex vi ringer i klockan till samling då vet barnen att dom hämtar sin kudde och sätter sig, vi sjunger alltid samma ”god morgon sång” och avslutar med samma avslutningssång ”vi öppnar fönstret och tittar ut…..”, när vi går ut vet barnen sin egen plats i hallen där deras kläder hänger, barnen vet att vi tvättar händerna innan maten, dom vet var vagnen, nappen o snutten finns. Det vi har skapat med barnen i deras rutiner blir trygghet för dom och oss.

3.Beskriv kortfattat hur ni arbetat målmedvetet och aktivt med Plan…..

Då vi hela tiden är närvarande med barnen i deras vardag, vi sitter med dom på golvet inomhus och leker, när vi målar el pysslar, vi finns med dom i sandlådan, på gungorna och vid cyklarna då vi för det mesta kan ta tag i det som händer. Vi använder ”stopptecken” med handen ”det där är inte OK” eller ”tummen upp” nu var du en go kompis el det där gjorde du bra.

 

OMSORG, UTVECKLING OCH LÄRANDE

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära…..

1.Har gruppen nått målen?

Ja, även här har vi också arbetat med våra rutiner. Som t.ex när vi går till maten så tvättar vi händerna, barnen vet var deras stol i matsalen är, vid blöjbyten så klättrar dom på stegen och tar sin egen blöja, i hallen vet dom var deras egen plats är och dom kan själva gå och hämta sina vantar, skor m.m

Dom har stor empati för varandra och är snabba på att både säga förlåt och göra förlåt genom att klappa på sin kompis om dom känner att dom gjort ”fel”

Vi har arbetat med skogen och alla djuren ekorren, musen, haren, igelkotten och älgen. Dom pratar om att älgen har en krona han är kung, ekorren hoppar i granen, musen samlar kottar, haren heter Herman och hoppas runt, igelkotten ajaj han har vassa taggar…..Vi har tagit promenader till våran skog för att lära oss om naturen, gå på ojämn mark, vara tysta och försiktiga i skogen så vi inte skrämmer djuren.

2.Framgångsfaktorer som bidragit till måluppfyllelse, vilka metoder/arbetssätt blev framgångsrika?

På det sättet som vi arbetar med barnen med våra rutiner, då vi märker att barnen blir trygga och vet vad det är som gäller, det känns som en stor glädje och värmer i hjärtat när barnen har förstått…..

När vi går i skogen och barnen tar sitt finger framför munnen och säger sssssccccchhhhhhhh……för att vi har lärt oss att vara tysta och försiktiga i skogen

 

BARNS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för att och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation….

11. Har gruppen nått målen?

Ja det har dom för vi kan se det när vi t.ex i samlingen kan se att barnen kan åter berätta och visa vad som finns i röda huset, vem bor där m.m varför har älgen en krona på sitt huvud, igelkotten har vassa taggar och barnen visar med sin hand ”ajaj sticks Pia”

När barnen hämtar klossar för att vi ska räkna hur många vi är idag, när barnen själva kan hämta sina skor eller sin egen mössa, när vi ska byta blöjor och dom hämtar sina egna blöjor i korgen, vid maten där dom kan tala om vad dom vill ha på sin tallrik eller att själva få välja mjölk eller vatten.

2.Framgångsfaktorer som bidragit till måluppfyllelse, vilka metoder/arbetssätt blev framgångsrik?

Att vi är lyhörda och ser vad barnen vill och vad dom kan. Att man som pedagog ser vad barnen har lärt sig och man blir så glad när dom tar i handen och säger t.ex ”kom Pia…..” när dom vill visa något eller att vi är så lyhörda för barnen när dom bestämmer att just nu vill jag att Nicola ska hjälpa mig….Detär detta man som liten kan ha inflytande över, när man inte kan berätta utan att dom får visa oss.

 

LUST ATT LÄRA

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

1.Har gruppen nått målen?

Ja, när vi ser att barnen kan peka på Älgen och veta att han är kung för han har en krona, att vi måste vara tysta i skogen, att ekorren tycker om kottar och hoppar på grenarna, att haren hoppar fort och högt, att musen bor i hålor i skogen och springer fort, att man bara får titta på fågelholken och inte peta, att Pia är rädd för ormen, att igelkotten har vassa taggar när han är rädd……

2.Framgångsfaktorer som bidragit till måluppfyllelse, vilka metoder/arbetssätt blev framgångsrika?

Att vi som pedagoger har delat med oss av naturen och alla dess djur som finns, vi har ju erfarenheten att få visa och berätta, att göra vardagen spännande och lustfylld genom att använda oss av rekvisita i våra samlingar som t.ex

I röda huset ” vad finns där? Vi knackar på…..” den goe Älgen som är så mjuk, lilla Musen i skrindan, Ekorren i granen, Igelkotten som borrat ner sig i lövhögen i korgen, Haren som hade tappat örat m.m Att se stjärnögonen och lyckan när man som vuxen får ta dom med in i fantasin och barnen är med på allt det är framgång på hög nivå….

 

FÖRSKOLANS ÖVERGRIPANDE UPPDRAG

 

1.Beskriv kortfattat, ”Förskolan ska aktivt och medvetet främja alla barns lika rättigheter och möjligheter, oberoende av könstillhörighet” Lpfö-98

Vi har arbetat och tänkt när vi har byggt upp våra olika lärmiljöer att vi ska ha könsneutrala leksaker, att det ska finnas lika mycket av varje oavsett kön.

2. Beskriv kortfattat hur ni har arbetat aktivt och medvetet utifrån barnkonventionen.

Alla barns lika värde

Barnets bästa i fokus

Barns rätt till liv och utveckling

Barns rätt till delaktighet i beslut

I vår verksamhet på Fröet arbetar vi utifrån våra läroplansmål och är väldigt noga med att göra ”tummen upp” som ett bra tecken att nu var du en bra kompis eller ”handen upp” det där är inte OK. Nu följer jag med dig så du får säga och göra förlåt.

Att vi ständigt är närvarande och kan se varje barn utifrån den personlighet man är, du har rätt att vara den du är och ”är så bra”

Vi är lyhörda och följer barnen i deras vardag och kan lära känna dom på deras kroppsspråk och miner och lära oss deras behov.

Vi är också lyhörda för barnens behov av att få vara delaktig och bestämma vad vill jag ha på min tallrik, vem vill jag ska följa med på toaletten, jag vill sitta i ditt knä m.m

Vi förbereder våra barn till en tid vi inte själva kommer att uppleva men vi packar deras ryggsäck……

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: