Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema energi - Lilla Älgen v.36

Skapad 2019-08-30 10:09 i Fsk Lek & Lär Fristående förskolor
Förskola

Innehåll

Tema Energi - Lilla Älgen v.36

 

Syfte

Utifrån målen från läroplanen för förskolan ska barnen få möjlighet att utveckla;

-         ett […] ordförråd samt förmåga att […] berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften, (sida 14)

-         nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära [sida 13]

De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen. [sida 16]

 

Mål

-         Att vi ger barnen möjlighet att delta i aktiviteten

-         Att vi ger barnen möjlighet att dela med sig av sina tankar

-         Att pedagogerna är uppmärksamma på barns frågor och teorier om energi

 

Fokusområde

Energi

 

Genomförande

Material som behövs till aktiviteten: En lärplatta till att dokumentera med.

 

Alla barn samlas på Lilla Älgens samlingsmatta där vi lyfter begreppet energi. Först tar vi reda på vad barnen kan relatera till ordet och vad som man konkret kan se energi genom. Utifrån vad barnen pratar om lägger vi upp ett arbete som ska utgå ifrån barnens intressen, kunskap och nyfikenhet. Vi har en tanke att barnen eventuellt kommer att relatera energibegreppet till mat och vår kropp genom att vi i brukar lyfta ordet energi i samband med matsituationer. ”Vi behöver äta mat för att få energi till att leka” är något som brukar sägas.

Frågor som ställs under samtalet:

-         Är det någon som vet vad energi är för något?

-         Hur blir vi av med energi?

-         Hur fyller man på med energi?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: